11 oktober 2019

CDA Twenterand vraagt komende 15 okt weer aandacht voor kwetsbare groep mensen (SOWECO)

SOWECO dinsdag 15 oktober as. OPNIEUW ONDERWERP VAN DEBAT IN DE GEMEENTERAAD

Er heerst al maanden onrust bij een heel kwetsbare groep mensen, onrust over hun toekomst.

Sommigen zijn zelfs letterlijk ziek door de onrust. Onacceptabel vindt CDA fractielid Bramer. Deze mensen hebben juist rust, regelmaat en structuur nodig. Zij moeten deel uit blijven maken van de maatschappij en hebben een dagbesteding nodig, hierin heeft de gemeente een plicht stelt zij.

Landelijk heeft het onderwerp inmiddels ook alle aandacht. In september 2018 werd al een motie van CDA partijleider Buma aangenomen waarin gesteld werd dat SW bedrijven van oudsher expertise hebben op het gebied van het begeleiden en detacheren van mensen met een arbeidsbeperking en dat deze kennis en expertise behouden moet blijven. Recent werd een motie van de SP met onder meer de steun van het CDA aangenomen waarin opgeroepen werd dat staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek moet gaan met de 6 SOWECO gemeenten. Inzet van het gesprek is dat de huidige expertise en infrastructuur van de sociale werkvoorziening overeind moet blijven.

Bramer: de dag na het aannemen van deze motie stond er al een bericht van het SOWECO bestuur in de krant waarin te lezen valt dat het bestuur van SOWECO weliswaar met de staatssecretaris in gesprek wil gaan, maar dat zij niet afwijken van hun besluit. Bramer:  blijkbaar is het voorgenomen besluit zoals het in de eerdere raadsdebatten werd genoemd door de wethouder,  inmiddels al een vaststaand besluit geworden: Ik doel hiermee op het  onderzoek van het bestuur van SOWECO naar 1 voorkeursscenario waar Almelo de enige aandeelhouder wordt en we teruggaan naar de wettelijke taken. Dit terwijl er tot 2021 een afspraak loopt tussen gemeente en SOWECO die inmiddels een doorontwikkeling heeft ingezet met SOWECO NV waar een verbreding van diensten wordt aangeboden en waar zo meer kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden dan wettelijk verplicht.  Het bericht van het bestuur als antwoord op de motie getuigt niet van welwillendheid om het besluit te heroverwegen of meerdere scenario’s te onderzoeken.

Bramer: het CDA is van mening dat de infrastructuur van SOWECO behouden moet blijven, en daarmee bedoel ik dus bijvoorbeeld de kennis, werkportefeuille, netwerk en contacten.  Vooruitlopend op het gesprek met de staatssecretaris wil het CDA de wethouder oproepen geen stappen te ondernemen en vraagt het CDA de wethouder hoe zij denkt dat de nodige infrastructuur behouden blijft. Bramer: in het vorige debat heeft de wethouder geen antwoord op gestelde vragen gegeven: ze beperkte zich tot de raadsbrief van begin dit jaar. Met dit antwoord van de wethouder heeft het CDA meer de indruk gekregen niet over alle informatie te beschikken. Het CDA heeft daarop de in het debat gestelde vragen schriftelijk aan het college gesteld teneinde toch een antwoord te verkrijgen Als gemeenteraad moet je een weloverwogen besluit kunnen nemen en dat kan alleen als je over alle informatie beschikt stelt Bramer.

 

Aangezien het om een redelijk grote groep mensen gaat, vraagt het CDA zich af welke financiële en juridische consequenties het heeft voor de gemeente als zij alles in eigen hand neemt.  Is er wel voldoende expertise in huis vraagt Bramer: SOWECO bestaat al 50 jaar en heeft daarmee een indrukwekkende staat van dienst.

 

Bij de SOWECO zelf wordt elk middel beproefd om SOWECO te laten voort bestaan, daarvan getuigt de inzet van zowel OR als RvC.  Behalve de hulp van de landelijke politiek is door de Ondernemingsraad van de SOWECO ook de stap naar de rechter gemaakt.  

 

Bramer: het gaat hier niet om politiek gewin, maar om een grote groep kwetsbare mensen die afhankelijk zijn en onze hulp dagelijks nodig hebben om te kunnen participeren in onze samenleving en daar maakt het CDA zich sterk voor.

 

Namens de CDA fractie gemeente Twenterand

Frouwke Bramer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.