19 september 2018

Couzijn Bos kandidaat CDA-Vechtstromen

CDA-Overijssel en CDA-Twenterand kandideren Couzijn Bos uit Vriezenveen voor het Algemeen  Bestuur van het waterschap Vechtstromen. Op de advieslijst voor de CDA-afdelingen staat Couzijn als hoogste nieuwe binnenkomer op 2 voor de Overijsselse lijst, in combinatie met de Drentse lijst leidt dit tot de 3e plek voor de gezamenlijke lijst. De Waterschapsverkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart 2019. Het waterschap Vechtstromen is een bestuurlijk orgaan, dat zorgt voor beheer, beschikbaarheid en bescherming van voldoende, schoon en veilig water. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vrij gekozen leden en uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de agrarische sector en natuurorganisaties. Dankzij kennis, achtergrond en werkervaring zal Couzijn  Bos hierin een goede verbindende positie kunnen innemen. Voor aanvullende informatie zie ook www.vechtstromen.nl

Couzijn Bos is getrouwd, heeft 4 kinderen en is werkzaam in het agrarisch bedrijfsleven als Business Development Manager Ruminants West Europa. Eerder was hij binnen CDA- gelederen actief als voorzitter CDJA en CDA –Vriezenveen, CDA lijsttrekker, fractievoorzitter en raadslid voor CDA Twenterand, secretaris CDA-BSV Overijssel en regioraadslid voor de regio Twente. Voor het Steenkamp Instituut was hij eerder werkzaam als regio consulent voor Twente en nu nog als trainer. Momenteel is Couzijn vooral kerkelijk actief binnen de Gemeenschap Grote Kerk als ouderling en vice-voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. Daarnaast is hij voorzitter van het vrijwilligersproject Christelijk Boekenhuis de Akker. Komende maanden wordt de advieslijst voorgelegd aan de lokale afdelingen van het CDA in Overijssel. Op 22 november volgt vaststelling in de Algemene Ledenvergadering van het CDA te Nijverdal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.