22 april 2021

Inbreng CDA Regionale Energie Strategie (RES)

Raadsvergadering RES Twente 1.0 – CDA Twenterand

20 april 2021

De Regionale Energie Strategie (RES) zet zich voor wat betreft duurzame energie opwekking in op bewezen technieken rondom wind/zon op land. Twenterand heeft tot 2030 om de eerste doelstellingen te behalen (25HA zonneveld, 4 windmolens, 26HA zonnepanelen op daken). Echter, als CDA Twenterand willen we duidelijk maken dat 2030 geen eindstreep is, maar geeft een doorkijk tot de doelen van 2050.

Het CDA heeft tijdens de debatten op 6 april en ook in een eerdere motie (M48, 17-12-2019, samen met de SGP en VVD) gepleit om andersoortige energietechnieken samen met andere Twentse gemeenten in kaart te brengen en te stimuleren. Gezien zon- en windenergie alleen de ruimtelijke inrichting van het landschap significant aantasten.

Het CDA is voor het inzetten van duurzame energie. Landelijk gezien kan windenergie daarbij horen om doelstellingen op het gebied van de inzet van duurzame energie te bereiken. Echter, het CDA wil zorgvuldig omgaan met de invloed die windmolens kunnen veroorzaken op de gezondheid en het woongenot in Twenterand. Deze overlast moet worden voorkomen en draagvlak voor duurzame energie, zoals windenergie, moet worden gecreëerd.

Echter, nadat we enkele weken geleden als raad 62 brieven hebben mogen ontvangen van geschokte inwoners uit Twenterand over het plaatsen van de windmolens, hebben we nu opnieuw tientallen brieven ontvangen van inwoners uit de omgeving. Hetgeen aan de orde is gekomen tijdens de raadsdebatten op 6 april 2021 heeft hen niet gerust doen stellen.

Daarnaast kunnen wij lezen dat de toegezegde informatie webinar op 19 april 2021 niet is doorgegaan.

Vooral bij zulke ingrijpende veranderingen vindt het CDA Twenterand het van belang dat de inwoners goed en blijvend worden geïnformeerd en hierover kunnen meepraten. Het CDA Twenterand heeft onder andere daarom het amendement ‘Voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 en procesafspraken’ mede ingediend. Het plan moet niet bij eenieder worden voorgeworpen, maar er moet draagvlak komen voordat zoiets ingrijpends als windmolens wordt toegepast.

Het CDA Twenterand is van mening dat het welzijn van de omwonenden voorop moet staan. Voordat er eventueel windmolens geplaatst zouden worden in de omgeving van Twenterand, moet onderzoek gedaan worden naar de effecten op de gezondheid.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.