11 juli 2020

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019

9 juni 2020

 

Donderdagavond waren de jaarstukken van 2019 aan de orde. Gemeente Twenterand verkeert in financieel moeilijke omstandigheden. Onder andere door oplopende kosten in het sociaal domein door toenemende taken op gemeente niveau zegt de wethouder. Dit jaar wordt opnieuw teruggevallen op de algemene risico reserves, Twenterand zit bijna op een kritiek niveau. Het CDA maakt zich zorgen over de kwetsbaarheid van de gemeente Twenterand.

 

CDA Twenterand is kritisch over de Jaarstukken. Het CDA meldt aan het college dat de stukken laat en onjuist werden aangeleverd. “Officiële wijzigingen werden gisteren en vandaag nog aangeleverd. Op deze manier kan de raad haar werk niet doen”, zegt woordvoerder Kuilder van het CDA. Als op het laatste moment nog stukken worden gewijzigd, kan de raad haar controlerende rol niet goed uitoefenen. De stukken moeten tijdig en correct worden aangeleverd zodat de raad deze uitvoerig kan bestuderen. Het gaat bij de Jaarstukken over financiën, immers de gemeente Twenterand staat code Oranje. Er is in 2019 in de Algemene Reserves een bedrag van bijna 1 miljoen voor keuzes uit het coalitie akkoord. Daarvoor is nu nog steeds een bedrag van 1,4 miljoen achter de hand. Dus niet alleen naar Den Haag kijken zegt Kuilder, maar in je eigen kasboek kijken.

 

Ook in de persberichten vooraf aan deze vergadering werd een financieel onjuist beeld geschetst zegt het CDA. Eerder gestelde tekorten bleken op het laatste moment vele malen groter. Volgens de persberichten zouden de tekorten rond de 4 ton liggen, in plaats van 1,4 miljoen zoals later bleek.

 

De accountantsverklaring gaf bij 2 punten restricties aan, namelijk bij beslissing 3 en beslissing 5. (Grondbedrijf en het Punt). Er is in 2019 te weinig gebouwd, terwijl er wel veel vraag is.

Ook bij Het Punt geeft de accountant aan dat dit een risicofactor is. De wethouder zegt dat de hypotheek in mindering gaat van de door de gemeente verstrekte lening die het Punt heeft via de gemeente.

Het Sociaal Domein is eveneens een risico, mede doordat het rijk steeds meer taken aan de gemeente overdraagt.

 

De wethouder geeft aan dat de kwetsbaarheid in de gemeente ook door te weinig fte komt naast Corona en dat mede hierdoor er ook geen Kadernota is. De wethouder geeft aan dat er een uitgangspositie komt die als onderlegger voor de komende begroting dient.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.