12 april 2019

Kerkdijk vertrekt als raadslid gemeente Twenterand

Henk Kerkdijk stopt als gemeenteraadslid in Twenterand. Zo’n dertig jaar was hij voor het CDA betrokken bij de gemeenteraadspolitiek in de voormalige gemeente Den Ham en de huidige gemeente Twenterand. Daarnaast maakte hij voor het CDA tussen 2003 en 2014 deel uit van Provinciale Staten van Overijssel.

"Voor mij is het nu tijd om de Twenterandse politiek los te laten en ruimte te geven aan onze nieuwe mensen", laat Kerkdijk weten in zijn ontslagbrief aan burgemeester van der Kolk. Hij geeft aan actief te zullen blijven binnen het CDA. "Het CDA maakt nu al zo’n kleine veertig jaar deel uit van mijn leven en dat zal ook zo blijven”.

Kerkdijk ; "Het afgelopen jaar zijn we binnen onze fractie druk bezig geweest onze nieuwe fractievolgers op te leiden. Voor de toekomst is het nu beter als senior fractielid ruimte te maken voor de nieuwe lichting. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn fractiegenoten het goede werk voor Twenterand voort zullen zetten. Het biedt mij persoonlijk de ruimte om invulling tegen aan nieuwe uitdagingen in mijn adviespraktijk en privéleven”. De procedure voor de opvolging van Kerkdijk zal in de komende weken worden gestart. Zo het nu lijkt zal hij tijdens de raadsvergadering van 21 mei a.s. afscheid nemen van de gemeenteraad van Twenterand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.