28 september 2022

Onbeantwoorde artikel 40 vraag "Verkeersveiligheid Westerhaar"

Tijdens de raadsvergadering hebben we de wethouder vragen gesteld over onze onbeantwoorde artikel 40 vraag: Verkeersveiligheid in Westerhaar.

Lees hier onze inbreng:

Op 23 augustus is de gemeente gestart met een “flinke metamorfose” rondom het busstation in Westerhaar. Dit is groots aangekondigd via diverse kanalen in de media.  Op 25 augustus hebben wij, CDA Twenterand, onze zorgen geuit over de hierdoor ontstane verkeersveiligheid in Westerhaar door middel van een artikel 40 vraag in te dienen.

Onze specifieke vraag was en is:

Kunt u de veiligheid garanderen voor de weggebruikers zeker als de kinderen volgende week weer naar school gaan? Wij maken ons ernstige zorgen.

Na het stellen van onze vraag is er direct de volgende dag actie ondernomen. Er zijn enkele verkeersborden in de P.M. Hackstraat geplaatst waardoor dit nu tijdelijk een één richtingsweg is geworden. Na deze actie heeft de gemeente in de na liggende periode allerlei acties ondernomen. We zien dat er hekwerken, bloembakken en een paal in het trottoir is geplaatst.
Er is zelf een melding geweest op de website van de gemeente Twenterand en op de sociale media dat het dorp gedeeltelijk zou worden afgesloten voor automobilisten en vrachtverkeer. Dit heeft tot veel onrust bij de dorpsbewoners geleid. Ondanks de onrust die er bij de inwoners was, is het goed om te zien dat de gevaarlijke verkeerssituatie de aandacht heeft bij het college.

Echter, volgens het reglement van orde gemeenteraad dienen artikel 40 vragen binnen 30 dagen beantwoord te worden. Nu, meer dan 30 dagen verder, hebben we geen antwoord ontvangen op bovenstaande vraag.  We kunnen in de notulen van 13 september lezen dat het wel besproken is in het college. In de notulen van 13 september staat dat deze vraag beantwoord al ‘aanhouden’.  

Dit wekt meer vragen bij ons op. Onze vragen aan de wethouder zijn:

  • Waarom is onze vraag nog niet via het juiste kanaal beantwoord?
  • Kunt u in chronologische volgorde aangeven wat er allemaal is gebeurd om de veiligheid van de bewoners te waarborgen?
  • Wat was het doel en de visie van de acties?
  • Denkt u dat dit de juiste oplossing is?
  • In hoeverre is er aan de participatie gedacht van zowel omwonenden en zeker ook met ondernemers?
  • Hoe denkt u in de toekomst de bewoners te betrekken bij grote renovaties waarbij diverse afzettingen gerealiseerd moeten worden

     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.