26 juli 2019

Ondernemers ontevreden over werkwijze procedures in Twenterand

De bouwvakantie komt er bijna aan en iedereen is wel druk met het halen van deadlines voor het eerste half jaar.  Het is voor veel ondernemers een traditie om als afsluiting voor het eerste halfjaar iets te organiseren voor hun personeel: een bqq of gezellig gezamenlijk iets drinken. Ook onderaannemers of mensen die zijdelings betrokken zijn, worden soms uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Daarnaast worden er rond deze tijd veel evenementen en dergelijke georganiseerd, waar je mensen tegenkomt die je anders niet of nauwelijks spreekt.

Mensen die nu even de tijd nemen om ongedwongen en ontspannen met elkaar samen te zijn, veelal onder het genot van een hapje en drankje. Natuurlijk komen de gesprekken vroeg of laat op het zakelijke vlak, dat is wat deze ondernemers bij elkaar brengt.  

Het CDA hoorde tijdens verschillende gesprekken vanuit haar achterban en van ondernemers uit onze gemeente een negatieve klank over de werkwijze van de gemeente Twenterand en is, na verschillende gesprekken met ondernemers, geschrokken over de manier hoe de gemeente omgaat met procedures met name op het gebied van ruimtelijke ordening.

Er zijn voorbeelden van situaties waardoor ondernemers zijn vertrokken uit Twenterand of er niet voor hebben gekozen zich ( nog langer) hier te vestigen,  omdat ze tegen een “muur” opliepen.

We moeten ondernemers zien te behouden in onze gemeente, zeker in de 4 grote kernen, kernen waar verpaupering en leegstand er niet voor zorgen dat we een aantrekkelijke gemeente zijn om je als ondernemer te vestigen. Bramer: het CDA is van mening dat er binnen de gemeente moet worden gekeken naar mogelijkheden en niet naar wat er niet kan of mag binnen de gemeente.

Gezien bovenstaande heeft het CDA schriftelijke vragen artikel 40 opgesteld, dit zijn vragen die door de gemeenteraad gesteld kunnen worden aan het college, waarna het college 30 dagen de tijd heeft om deze, eveneens schriftelijk,  te beantwoorden.  

Het CDA heeft de navolgende vragen gesteld en is benieuwd naar de antwoorden van het college:

1. Bent u op de hoogte van deze problematiek?


2. Kunt u de raad informeren en voorzien van een overzicht van alle lopende RO aanvragen en de datum waarop deze zijn binnengekomen?


3. Welke aanvragen/procedures zijn er in het laatste half jaar afgehandeld?


4. Hoe vaak wordt de wettelijke verlenging aangevraagd van 6 weken?


5. Kunt u ons informeren wat de norm is voor de afhandeling van procedures?


6. Welke acties neemt u of heeft u al ondernomen om dit op te lossen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.