16 januari 2019

Oud-CDA-wethouder Jan Binnenmars aan de slag voor Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oud CDA-wethouder Jan Binnenmars werd in 2018 benaderd door het preventieteam van het Ministerie van VWS  toen duidelijk werd dat hij geen deel uit zou gaan maken van een nieuw te vormen college.

Binnenmars, 66 jaar, had eind 2017 al aangegeven te gaan stoppen. Na 20 jaar openbaar bestuur, waarvan 12 jaar als wethouder, had hij deze keuze gemaakt. “Als ik er nog een periode aan toe zou voegen, ben ik 70 aan het eind van de rit. Ik maak nu bewust de keuze om te stoppen en mij niet meer beschikbaar te stellen voor nog een periode. Ik wil graag, samen met mijn vrouw, meer tijd hebben voor mijn kinderen en kleinkinderen en genieten van het gezinsleven”.  

Een delegatie van het ministerie van VWS was medio 2018 afgereisd naar Twente voor een bijeenkomst van Vitaal Twente, één van de eerste Preventiecoalities in het Zorgstelsel in Nederland. Hier was Jan Binnenmars ook aanwezig (toen nog als bestuurslid namens Samen14, de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten binnen het sociaal domein).

Tijdens het gesprek kwam aan de orde dat er van de Subsidieregeling Preventiecoalities, naar de mening van VWS, nog weinig gebruik werd gemaakt. Gemeenten, zorgverzekeraars en andere partijen zouden vaker de krachten moeten bundelen, er zouden meer coalities zoals Vitaal Twente moeten worden gestart. 

Gedacht werd aan een ambassadeursrol om de regeling verder onder de aandacht te brengen. Zo iemand moest bekend zijn met de werkwijze van zowel zorgverzekeraars als gemeenten en inzicht hebben in de dynamiek van preventie, de beoogd ambassadeur moest de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het terrein van preventie voor risicogroepen stimuleren, want daarvoor was regeling immers in het leven geroepen.

Vanuit VWS werd na de zomervakantie van 2018 een eerste concept taakomschrijving voorgelegd aan Jan Binnenmars die, gezien zijn kennis en ervaring, uitstekend paste in het profiel wat het ministerie voor ogen had. Er volgden nog een aantal gesprekken met als uiteindelijk resultaat dat Jan in december 2018 de opdracht kreeg om te gaan fungeren als Ambassadeur Preventiecoalities, voor 16 uur per week, in ieder geval tot 2020.

Binnen Vitaal Twente blijft hij vanuit zijn nieuwe rol als ambassadeur voor VWS wel onderdeel uitmaken van het bestuur.

Naast deze functie is de oud CDA-wethouder nog voorzitter van de Raad van Toezicht van SCOT (Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand), voorzitter van de Raad van Toezicht Bibliotheken Twenterand en lid van het bestuur van Stichting Evenmens (een professionele stichting voor informele zorg)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.