09 november 2020

Reactie op afwezigheid

Beste Inwoners,

In een periode waarin Covid-19 de wereld in zijn greep heeft, er door vele beroepsgroepen dag en nacht wordt gewerkt om bijvoorbeeld de gezondheidszorg op een fantastische manier draaiende te houden, onze veiligheid te waarborgen, en het openbare leven zo goed als mogelijk draaiende te houden, merken we allemaal dat de samenleving in de meest brede zin van het woord ontzettend onder druk staat.

De tweede Corona golf is een feit en wat dit betekent voor onze inwoners, bedrijven, de zorg, de scholen, (horeca)ondernemers en onze voltallige samenleving is uiterst zorgelijk. Bij velen staat het water tot aan de lippen en mensen maken zich terecht zorgen over hun gezondheid, hun baan en hun toekomst.

Wij worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken, niet naar buiten gaan als het niet nodig is, maximaal 2 personen op bezoek, niet op vakantie, etc. en tijdens het schrijven van deze beschouwing is het nog niet zeker of er extra maatregelen getroffen worden in Twente omdat we een zorgregio zijn op dit moment, en het aantal besmettingen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Zeer zorgelijk en daarom hebben we als fractie ook besloten om niet aanwezig te zijn tijdens de bespreking van de Programmabegroting dinsdag 10 november. Als raadslid, zo vinden wij, heb je een voorbeeldfunctie en als wij van al onze inwoners vragen om zoveel mogelijk alle maatregelen op te volgen dan kan het niet zo zijn dat wij dat niet doen.

Er zijn andere mogelijkheden zoals digitaal vergaderen, maar daar heeft het Presidium (de vergadering van de fractievoorzitters van alle partijen) niet voor gekozen. Jammer vinden wij, want het gaat tenslotte om onze gezamenlijke gezondheid. Ieders besluit respecteren wij, maar het neemt niet weg dat wij dit erg jammer vinden.

Wanneer je het besluit neemt om niet aanwezig te zijn heeft dat natuurlijk ook consequenties. Als CDA kunnen we natuurlijk onze inbreng via andere kanalen zoals sociale media en rechtstreeks contact met onze leden (via mail) verspreiden, maar het zelf indienen van moties en amendementen kan nu niet. Jammer, maar dat is de afweging die je maakt. Neemt niet weg dat we natuurlijk wel aan de andere fracties kunnen laten weten dat wij hun moties, mits deze ook in de lijn liggen van onze gedachten over de begroting, kunnen steunen. In de hoop dat ze dat dan mee willen nemen in hun inspraak, tijdens de behandeling van de begroting. Wij zullen dus zeker alle moties en amendementen die worden ingediend serieus bekijken en daar waar dit past steunen.

Onze eigen inbreng en reactie op de begroting gaan we natuurlijk ook voor het voetlicht brengen. Volg daarvoor onze website: www.cdatwenterand.nl of onze facebookpagina: https://m.facebook.com/CDATwenterand

Natuurlijk mag u ons ook altijd een E-mail sturen. Dit kan via [email protected]

 

Namens de CDA-fractie:

Roswitha Uitslag- van Riggelen

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.