26 juni 2019

SOWECO: Deze mensen mogen niet de dupe worden van een dwaling in de politiek.

Er is onrust ontstaan bij een heel kwetsbare groep mensen; terwijl zij juist duidelijkheid, regelmaat en een vaste structuur nodig hebben. Onzekerheid over hun toekomst bij SOWECO. 

De informatie die de gemeenteraad ontvangt is divers en baart zorgen: wat is er aan de hand?  Volgens het bestuur van SOWECO ( bestaande uit  6 wethouders van de 6 participerende gemeenten) wordt er onderzoek gedaan naar een voorkeursscenario waarin de gemeente Almelo enig aandeelhouder wordt en alleen nog de wettelijke taken uitgevoerd gaan worden. Dit staat haaks op de afspraak die in 2016-2017 is gemaakt en loopt tot 2021. Conform aan deze afspraken heeft SOWECO een doorontwikkeling ingezet met de oprichting van SOWECO NV waar een verbreding van diensten wordt aangeboden en zo meer kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden. Tevens wordt er op deze manier winst gegenereerd. De gemeente moet een betrouwbare partner zijn, waarom vaart de gemeente dan nu opeens een andere koers?  De alarmbellen rinkelen op veel plaatsen als er allerlei uiteenlopende informatie naar boven komt.

Brieven van het bestuur van SOWECO en de Raad van Commissarissen van SOWECO matchen niet,  de OR van SOWECO spreekt in bij de raadsdebatten van 11 juni jl. en roept op tot een debat wat door PvdA-GL opgepakt wordt en wat wij als CDA van harte ondersteunen. Via een motie komt het onderwerp SOWECO op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 25 juni as.  

Een complexe situatie waar nog veel onduidelijkheid over heerst doordat nog niet alle informatie is aangereikt om een duidelijk beeld te kunnen vormen en te begrijpen waarom het bestuur van  SOWECO afwijkt van de gemaakte afspraken die gelden tot 2021; plannen waarmee nu al (financiële)  resultaten worden geboekt en waar meer mensen aan werk geholpen zijn.  Het CDA wil een weloverwogen besluit kunnen nemen en dat kan pas als alle informatie boven tafel is en de vragen die er zijn naar behoren zijn beantwoord. Dit proces zal zeker niet dinsdagavond 25 juni afgerond zijn voor wat het CDA betreft. Het gaat hier niet om politiek gewin, maar om een grote groep kwetsbare mensen die afhankelijk zijn en onze hulp nodig hebben om te kunnen participeren in onze samenleving. Deze mensen mogen niet de dupe worden van een dwaling in de politiek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.