23 september 2019

Veel verkeershinder langs kanaal Almelo-de Haandrik in Twenterand

CDA fractielid Roswitha Uitslag- van Riggelen heeft aandacht gevraagd voor het feit dat er veel verkeershinder in onze gemeente als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal Almelo- de Haandrik is.

Op vele plekken langs het kanaal vinden er op aanpassingen/onderhoud en reconstructies plaats. Voor de Hoofdstraat in Vroomshoop geldt een kilometerbeperking van 30 km en zijn er barricades in de berm geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat de weg aanzienlijk smaller is geworden en fietsers geen gebruik meer kunnen maken van de fietsstrook aan de kanaalzijde. Daarnaast rijdt er ondanks een verbod nog steeds veel vracht- en landbouwverkeer over de Hoofdstraat.  Inmiddels is ook gebleken dat er vanwege calamiteiten aan het spoor vanaf het station in Vroomshoop regelmatig bussen in worden gezet.  Deze bussen kunnen komen vanaf de Stationslaan en willen de Hoofdstraat op. Vanwege de wegversmalling in de weg en de barricade in de berm van het kanaal kunnen zij deze draai praktisch niet maken waardoor zij diverse keren voor- en achteruit moeten steken om de weg op te draaien. Dit leidt tot onveilige situaties voor alle weggebruikers.

En last but not least wordt de 30 km begrenzing met name in de avonduren en de weekenden fors overschreden. De veiligheid van de weggebruikers is ons inziens in het geding.

We hebben hierover de volgende vragen:

1.       Deelt u onze mening dat de verkeersveiligheid met name op de Hoofdstraat in het geding is?

2.       Zo nee, waarom bent u van mening dat de verkeersveiligheid op de Hoofdstraat niet in het geding is?

3.       Kan er een aanpassing plaatsvinden aan de huidige situatie om het voor voertuigen/bussen veiliger te maken om van de Stationslaan de Hoofdstraat op te rijden?

4.       Zo nee, waarom niet?

5.       Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren?

6.       Kunnen er vaker maatregelen getroffen worden om de 30 km begrenzing en het verbod op vracht- en landbouwverkeer te handhaven?

7.       Zo nee, waarom niet

 

Natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar de beantwoording van bovenstaande vragen en wachten de reactie van het college dan ook met belangstelling af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.