30 juni 2021

Veilige fietspaden rondom Engbertsdijksvenen

Al vanaf eind vorige eeuw wordt er door de inwoners van de Pollen, Bruinehaar, Langeveen en West Geesteren op allerlei manieren aandacht gevestigd om te komen tot veilige Fietspaden langs de Gravenlandweg en Paterswal. Tot op heden heeft dit helaas nog niet tot een succes geleid. Dit totale project vergt een grote investering, maar als het in drie fasen wordt aangelegd, dan kijk je heel anders tegen het bedrag aan, zo zeggen de voorvechters vanaf het begin, Gerard Averes en Eduard van der Heiden.

Het eerste stuk met de eerste prioriteit vanaf de brug bij De Pollen van de Oude Hoevenweg overgaand in de Gravenlandweg tot en met de Balkenbeltsweg. Het tweede stuk vanaf de Balkenbeltsweg tot aan Bruinehaar/Langeveen grenzend aan de Langehaarsweg N-343. En het derde stuk langs de Paterswal, vanaf Free Peat tot aan de Oude Hoevenweg. Volgens de werkgroep wordt het door de opdeling in drie fasen beter behapbaar, betaalbaar en haalbaar.

Op de Oude Hoevenweg kom je als fietser regelmatig grote landbouwvoertuigen en vrachtwagens tegen of wordt je ingehaald door zo'n groot voertuig. Het CDA vindt dan ook dat het voor de veiligheid van de fietsers noodzakelijk is om te beginnen met de aanleg van een fietspad. In het verleden was er geen geld, maar met de Combikansen moet dat nu toch mogelijk zijn.

Het CDA Twenterand heeft het College schriftelijke vragen gesteld over de situatie rondom de veilige fietspaden:

1. Was de wethouder, voorafgaande de debatten van dinsdag 6 april 2021, op de hoogte van de plannen vanuit de Werkgroep Veilige Fietspaden over realisatie fietspaden in drie fasen? Zo ja, waarom heeft de wethouder dit tijdens de debatten niet aan de orde doen laten komen?

2. Is het mogelijk om de veilige fietspaden in meerdere fasen te realiseren? Als voorbeeld tijdens een eerste fase vanaf de Oude Hoevenweg tot aan de Balkenbeltsweg een fietspad te realiseren, gezien de onoverzichtelijkheid van deze weg.

3. Er wordt een bedrag van 2,7 miljoen euro genoemd om de fietspaden te realiseren. Echter, de realisatie van de fietspaden laat op zich wachten gezien er niet genoeg geld beschikbaar is. Om de kernen in Twenterand te verbinden met een fietspad en te zorgen voor een goede verkeersveiligheid is er wellicht de mogelijkheid voor een goedkopere toepassing, zodat eerder gestart kan worden met het aanleggen van deze fietspaden?

4. In 2019 zijn er ruim 800 handtekeningen verzameld voor de realisatie van het fietspaden. Wil de wethouder zich als ambassadeur opstellen om ervoor te zorgen dat het fietspad er komt langs de Paterswal en van de Pollen naar Langeveen?

5. Onlangs verscheen er een artikel in de Tubantia dat de provincie Overijssel 23 miljoen euro beschikbaar stelt voor veilige wegen en fietspaden (Tubantia, 12 maart 2021). Is er een mogelijkheid om via de provincie het geld op te halen om het veilige fietspad te doen realiseren?

6. Wat zijn de consequenties voor Twenterand en de verkeersveiligheid dat er geen fietspad ligt van de Pollen naar Langeveen?

(foto Eduard van der Heiden)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.