Leefbaarheid en wonen

 • Woonwens van de inwoner staat centraal

 • Bouwvormen voor alle doelgroepen en bij iedere doelgroep geldt eigen inwoners eerst

  • Betaalbare jongerenwoningen

  • Kindvriendelijke wijken aanleggen met veel groen en speelmogelijkheden creëren

  • Appartementen voor senioren op A-locaties

  • Levensloopbestendig bouwen

 • Soepele regelgeving creatieve bestemmingen boerenbedrijven 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.