03 maart 2021

Daniël Huising kandidaat voor Tweede Kamer

Er valt heel wat te kiezen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Uit onze regio staat Daniël Huising (39) uit Sommelsdijk op de kandidatenlijst – plaats 72 bij het CDA. Huising vindt het belangrijk om de stem van Goeree-Overflakkee te laten horen. “Eervol dat ik door het CDA gevraagd ben om ons eiland te vertegenwoordigen op de kandidatenlijst en zo ook lijsttrekker Wopke Hoekstra, Pieter Omtzigt en alle andere kandidaten mag ondersteunen. Ik wil het verschil maken voor onze inwoners en blijven opkomen voor een eiland waar het heerlijk wonen is.”

Huising werd in 2018 met 731 voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Later dat jaar werd hij door de CDA-fractie verkozen tot voorzitter. Om in de Tweede Kamer te komen heeft Huising circa 18.000 voorkeursstemmen nodig. Zelf hoopt hij minimaal hetzelfde aantal stemmen te behalen als bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Met een groot aantal voorkeursstemmen ziet men in Den Haag dat wij een regio zijn om rekening mee te houden. Dat maakt de kans voor een kandidaat van Goeree-Overflakkee veel groter om bij de volgende verkiezingen hoog op de lijst te komen.”

Investeren in de regio en het platteland
Bij het verkiezingscongres van vorig jaar vroeg Huising aan de samenstellers van de toekomstvisie van het CDA om veel beter de uitgangspunten voor de regio te verwoorden. Gelukkig is er in het verkiezingsprogramma serieus voor de regio gekozen. Zo kiest het CDA voor zorg dichtbij. Zorg moet om mensen gaan en niet over winst. Mensen moeten voor de basiszorg gewoon in een regionaal ziekenhuis terecht kunnen. Huising geeft aan dat zorg in de buurt ook voor Goeree-Overflakkee belangrijk is. “Voor goede zorg en voor de werkgelegenheid is het essentieel om het regioziekenhuis in Dirksland te behouden en te versterken.” Het CDA pleit daarnaast voor een goede bereikbaarheid van het platteland en behoud van voorzieningen in de dorpen zoals scholen, bibliotheken, dorpshuizen, sportvoorzieningen en zwembaden.

Zekerheid van een eigen woning
De beste manier om kernen leefbaar te houden, is ervoor zorgen dat er voldoende mensen wonen om voorzieningen in stand te houden. Daarom wil het CDA fors bouwen, zodat ook jongeren en jonge gezinnen op het eiland een eigen huis kunnen vinden. Huising: “Rondom mij heen zie ik steeds meer jonge gezinnen kiezen voor de regio. Goeree-Overflakkee groeit als nooit te voren. Hier op het eiland zijn die starters en jonge gezinnen van harte welkom en daarom moeten we betaalbare en duurzame woningen bouwen voor deze doelgroep. We willen een zelfbewoningsplicht invoeren om huisjesmelkers tegen te gaan. We zien op het eiland dat arbeidsmigranten in de kern worden gehuisvest, zonder dat deze mensen een intentie hebben om deel te nemen aan de gemeenschap. Dus moeten we zorgen voor alternatieve menswaardige locaties. We kiezen voor gericht bouwen voor jong en oud in alle dorpen, groen in de wijk en meer variatie in het aanbod van woonvormen zoals tiny houses voor starters en hofjes voor ouderen. Hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. Ook voor kleine kinderen is er nog een wereld te winnen als het gaat om de ruimte om buiten te spelen en veilig naar school fietsen.”

Zekerheid voor de middeninkomens
Het CDA is overtuigd dat Nederland sterker uit de crisis kan komen door in de regio te investeren in de economie van morgen. Kleinere ondernemers helpen om de draad weer op te pakken met maatwerk voor het MKB en familiebedrijven. Kijkend naar de regio betekent dit ook investeren in innovatieve landbouw en visserij met een fatsoenlijk verdienmodel voor boeren en vissers. Het CDA staat voor een beschermde status voor vitale landbouwgronden, tegen gedwongen onteigening en voor een onbebouwde kust. Ook kiest het CDA voor het herstellen van zekerheden op de arbeidsmarkt. Het moet aantrekkelijker worden om mensen in vaste dienst te nemen en belastingen voor gezinnen en middeninkomens moeten omlaag. Terug naar de basisbeurs en een goed pensioen. Zeker in een crisis van deze omvang is het een kwestie van solidariteit dat de sterkte schouders de zwaarste lasten dragen. Daarom vraagt het CDA van de hoogste inkomens een tijdelijk extra toptarief en vraagt het van de bedrijven die juist in de crisis extra winst hebben gemaakt een solidariteitsbijdrage. Zo zorgt het CDA dat de lasten van de crisis eerlijk verdeeld worden.

Een land van fatsoen en saamhorigheid 
Naast de aandacht voor het regionale belang en het herstellen van zekerheden vindt het CDA dat er een omslag nodig is van individualisme naar saamhorigheid. Meer dan ooit is eenzaamheid een probleem in onze samenleving. Het CDA staat voor een samenleving waar mensen elkaar helpen. We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers en willen voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. De overheid is betrouwbaar en dienstbaar aan burgers. Nederlandse waarden stellen we centraal en geven we door aan de volgende generatie. We behandelen elkaar met respect en fatsoen en koesteren onze identiteit en tradities. Onze normen bewaken we door politie meer bevoegdheden te geven en in te zetten op voldoende wijkagenten op straat. Daarnaast moet er meer geld komen voor de bestrijding van criminaliteit die minder zichtbaar is en een harde aanpak van drugscriminaliteit.

Een stem voor ons eiland
Huising hoopt dat de kiezer via hem het eiland een stem geeft in Den Haag. “Velen in Den Haag weten oprecht niet wat er speelt in de regio. Twee derde van de Kamerleden komt uit de Randstad, net als het overgrote deel van de ambtenaren en de landelijke media. Daarom pleit het CDA ook voor een regionaal kiesstelsel, zodat in de toekomst alle regio’s in Den Haag vertegenwoordigd worden. De afgelopen jaren is de aandacht voor de kansen in de regio wel gegroeid, maar alleen als we nu doorpakken kunnen we dit onbenut potentieel verzilveren. Het is tijd dat ook onze regio een vertegenwoordiger in de Tweede Kamer heeft.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.