27 maart 2024

Bas van Os: Werken voor draagvlak. Veel raadswerk gebeurt op de achtergrond...

Soms word je op straat aangesproken over berichten in de krant. Dat is mooi: mensen lezen mee en zijn betrokken. Dan mag je iets vertellen over het harde werken achter de schermen bij spannende dossiers. “Waarom heeft de CDA-fractie verdeeld gestemd heeft over het zonneveld aan de Emelaarseweg?” Net als Lokaal Belangrijk willen we geen bedrijven met grote zonnevelden in het buitengebied. We willen wel meer zon-op-dak op boerenschuren of langs bouwblokken met instemming van de buren. Maar je hebt pas nieuw beleid als je een nieuw kader hebt vastgesteld en deze aanvraag was nog op basis van het oude beleid. Daarom hebben we als coalitiepartijen en als CDA-fractie elkaar ook echt vrijgelaten om de lastige afweging tussen je idealen en de noodzaak van behoorlijk bestuur goed te maken. En ja, die beslissing viel bij ons 2-om-2 uit. Maar wat je niet leest is dat we ook een motie hebben ingediend die uiteindelijk vrijwel unaniem is aangenomen: Er worden geen nieuwe aanvragen voor zonnevelden in behandeling genomen totdat er een beter uitnodigingskader ligt dat natuur- en landbouwgronden beter beschermt en dat omwonenden echte inspraak geeft.

Of neem de Speelkamp. Hoe zorg je voor goede opvang van asielzoekers en het draagvlak daarvoor in de buurt? Als raadslid probeer je die beide belangen steeds in het oog te houden. Je hebt veel contact gehouden met omwonenden, de gemeente en andere raadsleden. We wilden dit niet politiek maken of valse verwachtingen wekken. En daarom was het zo goed dat we in december alle woordvoerders unaniem achter de kleinschalige opvang van jonge asielzoekers kregen. We willen ze opvangen in groepen van maximaal 20 jongeren. Het is de burgemeester helaas niet gelukt om onze wensen in het contract met de COA te krijgen. De COA hield vast aan 60 jongeren aan de Speelkamp. Maar in de raadsvergadering met de COA merkten we wel dat de COA bereid was om te evalueren als Leusden bereid is verantwoordelijkheid te blijven nemen voor de hele groep. En omwonenden waren bereid om het uit te proberen als het een serieuze evaluatie is. "Als het goed gaat is dat mooi, gaat het niet goed dan sturen we bij". Die bereidheid hebben we vastgelegd in een concreet wijzigingsvoorstel voor het contract met de COA. Na intensief overleg met de andere fracties is dat voorstel unaniem aangenomen. Zo kun je iets bereiken voor de omwonenden en ontstaat er wat meer draagvlak voor een goede opvang.

Dat is de achtergrond van deze twee krantenberichten. Over het vele werk om draagvlak te krijgen bij betrokkenen, in de coalitie en in de raad lees je niet in de krant. Maar dat vinden we wel echt CDA: we proberen vanuit onze middenpositie, zo goed en zo kwaad als het kan, oplossingen te zoeken met alle belangen in het oog.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.