Voor Leusden dat we door willen geven (2018-2022)

Het CDA is een partij waarin de christelijke normen en waarden gelden als uitgangspunt en inspiratiebron voor het maken van keuzes. In dit programma leest u hoe het CDA van daaruit wil bijdragen aan een sterk Leusden in een samenwerkende regio. Sterk betekent een zelfbewuste zelfstandige gemeente, met een eigen gezicht.

Het CDA was de afgelopen vier jaar een oppositiepartij die een eigen geluid liet horen: Samenleving voorop, zorgvuldig afwegen van belangen, trouw aan de uitgangspunten en duidelijke standpunten.

Dit verkiezingsprogramma is een werkprogramma voor een vitaal, gezond en groen Leusden. Vitaal betekent een gemeenschap waarin mensen zich veilig voelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. Maar ook betaalbare toegankelijke voorzieningen en een stevige financiële basis met reserves voor tegenvallers en geen zware financiële hypotheken op de toekomst. Gezond betekent een samenleving waar men voor elkaar klaarstaat. Met goede innovatieve zorg, culturele en sportieve activiteiten voor jong en oud. Groen betekent dat we serieus werken aan een energie neutrale gemeente en een circulaire economie. We koesteren de groene "linten" door Leusden waar gewandeld en gefietst kan worden. Leusden is voor inwoners en bezoekers een groene belevenis. Met de bewoners van het buitengebied versterken we de bestaande groenstructuur, met ruimte voor de agrarische bedrijven.

We zijn blij met een mooie CDA kandidatenlijst vol betrokken Leusdenaren, Stoutenburgers en Achtervelders die popelen om met dit programma aan de slag te gaan.

Kees Tolboom, voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.