SAMEN WONEN, SAMEN LEVEN (2022-2026)

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van het CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg. Een mooi en gebalanceerd programma waarbij we de CDA kernwaarden een plaats hebben gegeven en waarbij we in ons soms hectische leven oog moeten blijven houden voor elkaar.

In de afgelopen raadsperiode hebben we veel met elkaar bereikt en invulling kunnen geven aan onze idealen voor onze mooie gemeente. In de laatste periode hebben we het ook moeilijk gehad. Omdat niet iedereen zich langer kon verbinden aan de uitvoering van onze idealen voor Leusden hebben we afscheid moeten nemen van een deel van onze fractie. Ook was het lastig dat we elkaar minder gemakkelijk konden ontmoeten, om met elkaar in gesprek gaan. De pandemie heeft eenieder hard geraakt. Ook daar zullen we rekening mee moeten houden en elkaar moeten helpen en steunen, daar waar nodig. 

Ondertussen hebben we de schouders er weer onder gezet en ben ik blij dat we een mooi team hebben kunnen samenstellen. Een team met nieuwe en met bekende gezichten die vanuit de christelijke gedachte onze mooie gemeente weer een stukje mooier en beter willen maken. Dat betekent dat we goed moeten blijven luisteren naar elkaar en in verbinding moeten blijven. Dat we samen moeten optrekken tegen de opwarming van de aarde maar tegelijkertijd oog moeten houden voor de leefbaarheid. Dat we ervoor zorgen dat er voldoende passende woonruimte is maar dat er ook voldoende ruimte is om te sporten of te recreëren. Zorg moet beschikbaar zijn voor hen die dat nodig hebben. Daarbij willen we de gemeentelijke kosten betaalbaar houden voor nu en in de toekomst. Maar we moeten ook durven kiezen, we kunnen
immers niet alle problemen in een keer oplossen. Onze gemeente is een plaats waar we samen wonen en samen leven. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eenieder daarbij te betrekken, ook de mensen die het minder hebben of hulp nodig hebben.

Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving. Dat we ‘recht doen’ aan mensen. Met ruimte voor verschillende perspectieven, met als doel werken aan een betere toekomst. Voor ons zelf maar vooral ook voor de generatie na ons.

Bob Sloot, voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.