12 november 2018

CDA voor nu en voor de toekomst

8 november stond de begroting op de agenda van de raadsvergadering. Namens het CDA deelde fractievoorzitter Marijke van Eijden onderstaande bijdrage tijdens het debat:

Het CDA vindt gezonde financiën belangrijk. De afgelopen jaren zijn er grote uitgaven gedaan en dat maakt dat er een financiële achterstand is in te halen. De huidige begroting is sluitend, er wordt gestreefd naar gezonde gemeentelijke financiën en voldoende reserves. 

Ten aanzien van de zorg heeft het CDA stevige ambities. Mede door samenlevingsakkoorden te sluiten willen we problemen oplossen en beter samen werken, waarbij we streven naar goede efficiënte zorg. De tekorten in de zorg zetten de sluitende begroting wel onder druk.

Het tegengaan van de opwarming van de aarde vraagt een bijdrage van ons allemaal. Er komt een “Energiehuis Leusden” die met de inwoners en bedrijven de energietransitie initieert. Het doel is nul op de meter en gasloos voor 2040. De landbouw neemt hier al een voortrekkersrol.

Er is een grote behoefte aan woningen vooral voor starters en voor senioren. Op diverse plaatsen vindt of gaat nieuwbouw plaatsvinden. De kwaliteiten van Leusden dienen we niet uit het oog te verliezen. Het CDA schaart zich achter de brede maatschappelijke discussie, waarin inwoners tegen grootschalige nieuwbouw zijn, het groene karakter willen behouden en alleen bouwen voor eigen behoefte.

En tenslotte: Het beheer van de openbare ruimte moet beter. Het openbaar vervoer willen we terug in de wijk. Er wordt onderzocht of openbare toiletten in de winkelcentra haalbaar zijn. AED’s in de wijk worden gestimuleerd.

Het CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg voor een gemeente die we door willen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.