13 november 2018

Duurzaamheid in OZB

Op 8 november dienden wij als CDA fractie tijdens de Raadsvergadering een motie vreemd in, mede namens 3 andere partijen. In deze motie vragen wij het college om richting de Haagse politiek hun best te doen om een differentiatie mogelijkheid te creëren in de OZB, voor woning- en kantooreigenaren wanneer zij investeren in de verduurzaming van hun pand. Wij zijn trots te melden dat deze motie raadsbreed is aangenomen.

Als CDA Leusden zijn wij erg blij te merken dat er meerdere CDA fracties in de regio en daarbuiten onze motie hebben opgepikt en 'm ook bij hen in de Raad gaan indienen. Hiermee hopen we een nog duidelijker signaal naar Den Haag af te geven.

Uiteraard blijven wij het college kritisch volgen in de opvolging van deze motie.

De motie vindt u terug via de website van de gemeente, agendapunt 12:

gemeentebestuur.leusden.nl/vergaderingen/Raadsvergadering/2018/08-november/20:00

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.