16 oktober 2019

Er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden

“It takes a village to raise a child”

Met dit Afrikaanse gezegde opende Micha de Winter (hoogleraar jeugdzorg) een half jaar geleden een informatie bijeenkomst voor raadsleden. Dit morele appèl heeft er mede toe geleid dat wij binnen ons gezin deeltijd pleegzorg aanbieden. En wat blijkt, niet alleen voor dit kind is het van een enorme meerwaarde, ook binnen ons gezin brengt het heel veel goeds. Nu vragen we niet aan iedereen pleegouder te worden, maar alles wat bijdraagt aan het gezamenlijk groot brengen van onze kinderen is van enorm belang.

Daarnaast vroeg Micha de Winter ook aandacht voor de manier waarop kinderen in het leven horen te staan. Belangrijk vond hij daarbij dat kinderen dienen op te groeien in hoop en perspectief. Het tegenovergestelde van opgroeien in armoede, met ruzie en onveiligheid. Het labelen van kinderen met allerlei diagnoses als ADHD, dyslexie en autisme geeft kinderen minder kansen in onze samenleving, dit komt doordat de tolerantie van afwijkend gedrag steeds kleiner is geworden

De uitgangspunten van Micha de Winter zijn ook de uitgangspunten voor de nieuwe jeugdwet.

Hoever staat de gemeente Leusden met de uitvoering van deze nieuwe opgave?

Het wijkteam van de Lariks pakt sinds 2015 de hulpvragen uit de jeugdzorg op. Eenvoudige problematiek kan de Lariks zelf oppakken, ingewikkelde problematiek kunnen ze verwijzen naar de specialistische hulp. Ook de samenwerking met huisartsen en scholen krijgt steeds meer gestalte. Er is extra aandacht gekomen voor armoede, voor schooluitval en voor vechtscheidingen.

De manier van werken stemt tot tevredenheid, dit blijkt wel uit het feit dat er nauwelijks klachten over de jeugdzorg bij de Lariks binnen komen. Wat wel een grote zorg is dat er steeds meer kinderen in jeugdzorg komen en dat de kosten enorm toenemen. Kosten die de budgetten overschrijden en waar de gemeente geen geld van de overheid voor krijgt.

Om de jeugdzorg betaalbaar te krijgen zijn er in de gemeente Leusden nieuwe afspraken gemaakt: In de jeugdzorg is er een extra efficiëntie slag nodig, bepaalde diensten in de gemeente zijn duurder geworden en hebben we de OZB moeten verhogen.

Minister Hugo de Jonge, verantwoordelijk voor de jeugdwet, realiseert zich terdege dat het een enorme opgave is. Hij ondersteunt de gemeenten de komende jaren met extra budget (helaas nog onvoldoende voor Leusden) en met meer handvatten op het gebied van aanbestedingen en bij welke type aandoening hoort nu welk type zorg.

Wat het dorp Leusden verder kan doen om onze kinderen groot te brengen? Bied veiligheid, zie de positieve kanten van onze jeugd en geef ze de ruimte om op te groeien. 

Marijke van Eijden
fractievoorzitter CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.