28 september 2023

Inbreng CDA-fractie Tabaksteeg-Zuid

Op 21 september was er een uitwisseling met de gemeenteraad over de Tabaksteeg-Zuid. Ook de fracties werd gevraagd om de eigen ideeën in te brengen bij de wethouder. Daar gaan we hierbij graag op in. 

Allereerst zijn we blij met de doelstellingen om meer sociale huur en meer betaalbare woningen te realiseren. Ook de gegeven presentatie met de verschillende aspecten, waaronder de cultuurhistorische en grondwater- en klimaatgerelateerde, waarderen wij zeer. Het maken van een goed ontwerp is een moeilijke puzzel maar deze uitwisseling met de raad geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn. 

Dan hier onze ideeën, rijp en groen:

1. We willen een wijkgerichte aanpak voor het gezamenlijk opwekken en opslaan van warmte en elektricitieit, zo mogelijk in combinatie met de auto-accu’s (smart-grid);

2. Versterk het Maximaplein voor Leusden-Zuid, Tabaksteeg-Noord en Tabaksteeg-Zuid. Los het windgat op door het plein bouwkundig te omsluiten met meer functies rondom het plein zelf;

3. Verbind de nieuwe wijk met het Maximaplein middels een met zonnepanelen overdekte wandel- en fietsroute, die vooral ook de ouderen een veilige, droge en ijzelvrije verbinding biedt;

4. Voor ouderen denken we aan seniorenhofjes (met gezamenlijke tuin en ontmoetingsruimte) en appartementen, dicht bij de bushalte en de route naar het Maximaplein;

5. Voor jongeren denken we aan voldoende 1- en 2-persoonseenheden gericht op fietsmobiliteit, OV en deelauto’s, met een lage parkeernorm;

6. We zien graag een groene en veilige wandel- en trimroute tussen de oude wijken en de nieuwe wijk, met aandacht voor biodiversiteit en ruimte voor volkstuintjes, trapveldjes en jongerenplekken; 

7. De ‘toren van nieuw-Leusden’: is het een idee om een vanuit de verte herkenbare toren te plaatsen, met wooneenheden voor jongeren en een chill-out dakterras met café, dat uitziet over de groene boomtoppen van Tabaksteeg-Zuid; 

8. Hou de busbaan exclusief voor bus en fiets. Ontsluit de nieuwe woonwijk vanuit het noorden langs de Ben Pon-baan (onder een ecoduct) en vanuit het zuiden ten oosten van de Mof waarbij het mogelijk moet zijn vanuit Woudenberg de Ben-Ponbaan en de Hamershof te bereiken; 

9. Maak van de Hamersveldseweg-Zuid een autovrije wandel- en fietsverbinding tussen de mooie eiken (in aansluiting op de verkeersluwe Hamersveldseweg naar Leusden-Centrum en de wandelroute langs Huize De Boom); 

10. Versterk de wandelroutes en klompenpaden rondom de wijk naar den Treek, de Boom, langs de oude spoorbaan en richting het Valleikanaal.

We hopen dat hier bruikbare ideeën tussen zitten en zien uit naar een mooi ontwerp. 

CDA-fractie Leusden-Achterveld-Stoutenburg. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.