15 december 2023

Jonge vluchtelingen kleinschalig opvangen

Bas van Os (CDA)

Het was zondagmiddag 13 maart 2022. Leusdense burgers konden niet langer wachten en gingen naar de grens van Oekraïne om vluchtelingen in veiligheid te brengen. Opvanglocaties werden geregeld en vrijwilligers meldden zich aan. De vluchtelingen kregen al snel onderwijs en vonden werk. Hoewel de gemeente zich eerst nog overvallen voelde door al die initiatieven kijken we er nu vol dankbaarheid op terug. Het ‘Leusdense Model’ werd een voorbeeld voor de goede opvang van de oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne. Ook bij ons in de straat werd een groep van veertien mensen opgevangen. Vooral moeders en kinderen. We leerden elkaars namen en maakten een praatje. Er was nauwelijks overlast want bewoners en vluchtelingen voelden zich gezien en gekend. Een goede start maakt een groot verschil. Later vonden deze mensen een prima plek aan de Storkstraat.

De vluchtelingencrisis in Ter Apel
Hoe anders gaat het in Ter Apel, waar mensen in de zomer buiten moesten slapen en nu worden opgevangen door het Rode Kruis. Een onveilig doorgangshuis voor vreemdelingen. Ter Apel is overbelast omdat te weinig vluchtelingen snel genoeg doorstromen naar andere gemeenten. De inwoners van Ter Apel zuchten onder de overlast van de grote aantallen en de kleine groepen anonieme kansloze gelukszoekers die niets te verliezen hebben. In Leusden moet het anders. 

Dat is niet wat we willen voor Leusden. Wij willen helpen met de opvang van kansrijke asielzoekers in kleine groepen die hier voor langere tijd mogen werken en leren. Graag willen we ons eerlijke aandeel leveren, maar wel op een humane manier. En daarbij denken we in de eerste plaats aan de jongeren die we nu al opvangen in het VanderValk-hotel. Onderzoek wijst uit dat juist de alleenstaande minderjarige vreemdelingen een kleinschalige en stabiele omgeving nodig hebben waarin ze gekend en gezien worden. Alleen dan kunnen ze zich goed ontwikkelen en goed integreren. En alleen zo blijft Leusden een veilige gemeente waarin mensen zich graag inzetten voor vluchtelingen. Dat merk je ook aan de omwonenden van de Speelkamp: ze denken graag mee maar zijn terecht op hun hoede. Het mag geen doorgangshuis worden van anonieme vreemdelingen. Als raadsleden waarderen we het enorm dat ze zich constructief en betrokken opstellen.


Meedenken
De burgemeester heeft de raad en de omwonenden gevraagd om mee te denken over de afspraken die Leusden kan maken over deze groep vluchtelingen. Ook hij wil zich inzetten voor een humane opvang en voor draagvlak in de buurt. Wat kunnen we hem meegeven voor zijn gesprekken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (het COA)? Het liefst zouden we zien dat we het ideaal realiseren dat het COA zelf beschrijft op haar website: alleenstaande jongeren moeten worden opgevangen in kleinschalige woonvoorzieningen met maximaal twintig jongeren waar dag en nacht begeleiding aanwezig is. Ik ben er van overtuigd dat we de 80 jongeren waar het om gaat, beter over drie of vier plekken kunnen verspreiden dan allemaal samen opvangen op de Speelkamp. Dat is beter voor de jongeren en beter voor de buurt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.