08 oktober 2018

Manifest 'oog voor elkaar'

Beste Leusdenaar,

Sinds 2014 zit ik, Marijke van Eijden, voor het CDA in de gemeenteraad. Jarenlang ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Vanuit deze achtergrond ben ik woordvoerder sociaal domein en span ik mij ervoor in dat Leusden de best mogelijke zorg realiseert. Naast zorg en welzijn en de jeugdzorg wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de zorg voor personen met verward gedrag.

Bewoners van voormalige verzorgingshuizen en psychiatrische instellingen wonen steeds vaker in de wijk. Voor deze mensen is zelfstandig wonen niet altijd eenvoudig. Vaak gaat het om mensen met een beginnende dementie, een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. 

Thuis wonen heeft een groot aantal voordelen. Mensen willen vaak niet opgenomen worden in een instelling maar willen in hun eigen huis blijven wonen. Een vertrouwde omgeving kan bijdragen aan hun levensgeluk en hun zelfstandigheid. Tevens zijn hun vrienden, familie en mantelzorgers dichterbij. 

Maar er kleven ook een aantal nadelen aan. Zo is er een toename van eenzaamheid doordat mensen met verward gedrag, moeilijker hun sociale leven kunnen organiseren. Daarnaast kunnen deze mensen de samenleving als onveilig ervaren. Omgaan met het verkeer, de digitalisering, de weg vinden is vaak een opgave. De verwarring kan er aan bijdragen dat mensen angstig of geagiteerd raken. Ook kan de wijk de dupe worden, als mensen met verward gedrag de omgeving onveilig maken. 

Deze verandering vraagt veel van de gemeente en de samenleving. De gemeente dient een plan van aanpak te maken voor de acute opvang, de begeleiding en de huisvesting van deze mensen. Daarnaast dient ze samen met de behandelaars en de politie de veiligheid te bewaken.

Maar om goede opvang in de wijk te realiseren zijn de buurt, de mensen op straat en in de winkels en andere voorzieningen onmisbaar. En om de wijk meer bij deze nieuwe taak te betrekken heeft de gemeenteraad het college opgeroepen om het Manifest “Oog voor elkaar” te onderschrijven en mee te nemen in het plan van aanpak. Het manifest is ontwikkeld door het Schakelteam Personen met verward gedrag. Dit team is in het leven geroepen om de gemeenten bij te staan met deze nieuwe verantwoordelijkheden. Het Schakelteam heeft het belang van een inclusieve en veilige wijk benadrukt. Uit de vele gesprekken, die ze voerden, bleek dat de problematiek óók te maken heeft met onze maatschappij, en hoe wij als mens zelf (niet) kijken naar mensen met verward gedrag. In dit manifest wordt opgeroepen om, om te zien naar mensen in nood en hulp te bieden aan mensen met verward gedrag. 

Ook met deze nieuwe zorgtaak blijven wij ons inzetten voor de best mogelijke zorg en een  vitale en veilige samenleving.

Meer informatie over het manifest leest u ook op https://www.manifestoogvoorelkaar.nl/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.