03 maart 2023

Nieuwe fase: Lokaal Belangrijk, CDA en Sociaal Leusden werken coalitievorming verder uit

Op 7 februari werd duidelijk dat GL/PvdA niet bereid was de voorkeurscoalitie van de informateurs (Lokaal Belangrijk, CDA, GL/PvdA en CU/SGP) gezamenlijk te verkennen. Daarom werd door de informateurs aangeraden een smalle coalitie van Lokaal Belangrijk, CDA en Sociaal Leusden te verkennen, ook al zou daarmee de negatieve dynamiek in de raad nog niet doorbroken worden. In de raadsvergadering van 9 februari werd daarop breed opgeroepen om ruimte te scheppen waardoor een bredere coalitie alsnog mogelijk zou kunnen worden.

Vandaag, op 3 maart, is duidelijk dat dit niet gelukt is. GL/PvdA is niet bereid de bredere variant van de informateurs gezamenlijk te verkennen. De voorwaarde om deze met D66 erbij te bespreken wordt door Lokaal Belangrijk afgewezen. Het CDA betreurt deze patstelling ten zeerste.

Ondertussen verliezen we kostbare tijd.

We stemmen daarom in met het advies van de informateurs en gaan in op de uitnodiging van Lokaal Belangrijk om de smalle coalitie met Sociaal Leusden uit te werken onder leiding van (in)formateur Bert Blase. In die uitwerking zullen ook andere partijen betrokken moeten worden als het gaat om de samenwerking met de raad en de mogelijke verbreding van de coalitie. Maandagavond zullen wij als fractie onze inbreng voor deze gesprekken vaststellen.

Bas van Os, fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.