12 februari 2022

Nieuwe verkiezingsprogramma 2022-2026 overhandigd aan Wim Vos!

Op 12 februari ontving onze lijsttrekker Wim Vos uit handen van onze voorzitter het nieuwe verkiezingsprogramma van CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg voor 2022-2026. Met als thema 'Samen Wonen, Samen Leven' geven we aan hoe wij de komende raadsperiode een bijdrage willen leveren aan een beter Leusden voor jong en oud!

Welzijn, ruimte en verkeer, leven, klimaat en energie, veiligheid, economie en bestuur zijn de onderwerpen die in ons verkiezingsprogramma aan bod komen.

Onze zes speerpunten zijn:

1. Leusden is een duurzame, veilige en groene gemeente midden in het midden van Nederland. We bouwen voldoende, maar zijn geen overlooplocatie voor de Randstad. We versterken de groene buffer om Leusden, van de Schammer tot Den Treek
2. Voor starters moet er in Leusden plaats zijn. We bevorderen de doorstroming van senioren van ruim wonen naar wonen op maat. Wie zorg nodig heeft moet in Leusden kunnen blijven wonen.
3. Corona heeft gaten geslagen bij jongeren, ondernemers, ouderen, in het verenigingsleven en de cultuur. Op tal van thema’s gaan we, luisterend naar de samenleving werken we aan een voortvarend herstel.
4. We bieden toegankelijke, integrale, innovatieve, betaalbare zorg. Minder zorgbureaucratie. Korte wachttijden.
5. De lokale ondernemers zijn een belangrijke motor van de Leusdense economie. Als gemeente geven we het voorbeeld aan eenieder, door te kiezen waar mogelijk voor het gebruik van lokale producten en diensten.
6. De landbouw is de drager van ons cultuurlandschap. Deze groene waarde kan alleen bestaan indien er vitale landbouw is. Met de landbouw werken we aan een koers die toekomstbestendig en duurzaam is.

Op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen op onze kandidaten. Onze kandidatenlijst vind u terug in het verkiezingsprogramma!

U kunt het verkiezingsprogramma downloaden via de knop 'verkiezingsprogramma' rechtsboven in het scherm.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.