28 mei 2020

Nieuwsbrief #1 - Mei 2020

Beste lezer,

U leest nu de eerste nieuwsbrief per e-mail vanuit bestuur en fractie van het CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg. Een communicatiemiddel dat al eerder was aangekondigd, maar nog niet eerder was verstuurd.In deze eerste nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- Tulpenactie 25 april 2020
- Het CDA-LAS en de Regionale Energie Strategie in de raad
- Het uitbreidingsbesluit voor MFC Atria


TULPENACTIE CORONA - 25 APRIL 2020

Zoals premier Rutte eerder in zijn toespraak zei: "Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar". Om onze leden een hart onder de riem te steken hebben we op zaterdag 25 april bij alle CDA-leden van Leusden, Achterveld en Stoutenburg een bosje tulpen langs gebracht. Wat ons betreft een geslaagde actie waarbij we vele leuke reacties hebben ontvangen en met mooie gesprekken aan de deur. In deze bijzondere tijden konden we op deze manier toch weer even met elkaar zijn!

 

DE REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES)

Als Nederland hebben we de opdracht om voor 2030 de CO2 uitstoot met 49% te verminderen. Dit moeten we met elkaar realiseren. Daarom hebben gemeentes vanuit Den Haag de opdracht gekregen om in regioverband met voorstellen te komen hoe deze reductie gerealiseerd kan gaan worden, de zogenaamde Regionale Energie Strategie (kort de RES genoemd). In deze RES staat hoe elke regio deze 49% denkt te gaan verminderen en hoe we op een duurzame manier energie en warmte kunnen gaan opwekken. Deze voorstellen worden opgesteld in samenwerking met natuur- en milieu organisaties, duurzaamheidsorganisaties, ondernemers en woningcorporaties.

Als Leusden vormen wij een regio met de buurgemeentes Amersfoort, Woudenberg, Baarn, Soest, Eemnes en Bunschoten-Spakenburg. Eind maart was, conform planning, ons regiovoorstel klaar. Klaar voor het participatieproces om het voorstel met u als inwoners en betrokkenen te bespreken. Zodat wij hier in de Raad van juni een weloverwogen oordeel over ‘konden’ geven met uw input als leidraad. 

‘Konden’, want helaas heeft Corona roet in het eten gegooid. Sinds eind maart is het niet mogelijk om in groepen bij elkaar te komen en u dus ons RES-voorstel te presenteren en daarover in gesprek te gaan. Omdat op dit moment naar het idee van de Raad het niet mogelijk is om een goed participatieproces te doorlopen, hebben wij als Raad van Leusden het college opgeroepen het voorstel voorlopig terug te trekken en in oktober opnieuw op de agenda te zetten. In de hoop en veronderstelling dat wij voor die tijd alsnog het participatieproces met u kunnen doorlopen op dit onderwerp.  

Wij hopen u snel te kunnen informeren hoe het participatieproces er uit komt te zien en komen dan graag met u in gesprek.

Mocht u zich voor die tijd al willen verdiepen in de stukken, dan vindt u deze op de website van de gemeente: https://gemeentebestuur.leusden.nl/Documenten/RES-Regio-Amersfoort 

Natuurlijk zijn wij altijd bereikbaar voor uw reactie op dit onderwerp en zien deze dan ook met belangstelling tegemoet.

 

UITBREIDING MFC ATRIA

In de raadsvergadering van 23 april jl. is de uitbreiding van MFC Atria door de raad aangenomen. Er was vanuit het CDA 1 tegenstem. Hilde van den Heuvel stemde tegen. Niet omdat zij het oneens is met de noodzaak van de uitbreiding maar een tegenstem omdat er meer onderzoek had kunnen plaatsvinden naar alternatieven, mede gezien de hoge kosten van de uitbreiding. Daarnaast had het overleg met de omwonenden van MFC ATRIA beter gekund. Hieronder de stemverklaring van Hilde van den Heuvel:

Ik zal op het voorliggende raadsvoorstel tegenstemmen. Niet omdat ik de kinderen en leerkrachten geen goeie leeromgeving gun, wel omdat ik het betreur dat er te weinig lijkt te zijn gekeken naar alternatieve tijdelijke oplossingen. Wanneer er eerder door Voila aan de bel zou zijn getrokken dat er teveel leerlingen waren voor het gebouw, had er eerder middels bijvoorbeeld een wachtlijst en tijdelijke huisvesting aan een herverdeling van leerlingen kunnen worden gewerkt. Daarbij ook gelet op de kosten van ruim 9 ton in de huidige tijd, vind ik deze permanente oplossing in deze niet de juiste. Ik wil het college hierbij dan ook dringend verzoeken om de huidige huisvestingsverordening weer eens onder de loep te nemen.

Een afwijkende stem is iets wat we vanuit onze CDA fractie kunnen laten horen. En dat is niet omdat we verschillen van mening maar om duidelijk te maken dat we dergelijke plannen serieus moeten nemen. Er gaat veel geld mee gemoeid en het heeft direct impact op onze leefomgeving. Een goede afweging van verschillende scenario's en participatie van omwonenden vinden wij van belang. Alle fracties hebben uiteindelijk voorgestemd in de raad, ook het CDA. Het CDA was de enige partij die graag meer alternatieven uitgewerkt had gezien en waarbij de omwonenden meer inspraak hadden gehad in de verdere uitwerking ervan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.