07 februari 2023

Reactie CDA op het beëindigen van de verkenning naar een brede coalitie

Het CDA heeft op 17 januari bij de informateurs aangedrongen op het verkennen van een brede coalitie om de tegenstellingen in de raad te overbruggen. Onze inbreng van toen voegen we toe als bijlage bij deze reactie.

De informateurs hebben, na het horen van alle fracties, op dinsdag 31 januari voorgesteld om een brede coalitie van LB, GL/PvdA, CU/SGP en CDA te onderzoeken. Deze combinatie zou van alle partijen compromissen vergen maar werd door de informateurs als meest kansrijk gezien om weer goede dingen te gaan doen voor Leusden.

Op maandag 6 februari heeft GL/PvdA gemeld de mogelijkheid van deze coalitie niet te willen verkennen. Het CDA betreurt deze stap van GL/PvdA en vindt hem riskant. Hoe kun je een zorgvuldig voorgestelde variant in deze verkenning afwijzen voordat we – onder leiding van de informateurs – gezamenlijk geprobeerd hebben de noodzakelijke compromissen uit te werken en de goede dingen voor Leusden te benoemen? Hoe denk je tot andere oplossingen te kunnen komen als je zelf niet bereid bent de huidige verkenning in goed overleg af te ronden?

Vandaag, 7 februari, maken de informateurs bekend dat hun verkenning naar een brede coalitie niet gelukt is en geven de raad in overweging om op donderdag een nieuw besluit te nemen over het vervolg.

Wij danken de informateurs voor hun kundige inzet. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan waarop we ons als fractie en als raad moeten beraden.

Ook moeten we nadenken over het mandaat van het huidige college. Het kan niet zo zijn dat we talloze belangrijke onderwerpen te lang voor ons uitschuiven omdat ze controversieel zouden zijn bij een minderheid in de raad. Het heeft dan onze voorkeur om het gesprek in de raad aan te gaan om te kijken waar meerderheden voor te vinden zijn.

Bas van Os, fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.