01 november 2020

Roos Tolboom-Voskuilen bekijkt het raadslidmaatschap

,Na ruim twee jaar in de gemeenteraad van de gemeente Leusden maak ik eens gebruik van dit moment om terug te kijken. Het gevoel dat de meeste zich kunnen voorstellen bij een nieuwe baan had ik ook, je hebt je opleiding afgerond of ervaring opgedaan in voorgaande carrières, maar toch blijft het een gevoel van in het diepe springen.”

,,Ik werd getriggerd om mij verkiesbaar te stellen door de vraagstukken die ik langs zag komen over bijvoorbeeld woningbouw, jeugdzorg en ook het beheer van ons groen. Hoe kunnen we in Leusden met de veranderingen omgaan die op ons afkomen en die we zelf wenselijk achten.”

MOOIE DEBATTEN ,,Als raadslid besteed ik gemiddeld ongeveer 16-20 uur in de week aan raadswerk, dat kan zijn je stukken lezen, gelukkig krijg je die allemaal digitaal dat scheelt een heleboel papier! Daarnaast je vergaderingen, contact houden met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en werkbezoeken. Je wordt geacht overal een mening over te vormen, wat soms behoorlijk lastig is. Je hebt natuurlijk je politieke overtuiging met daarin de grondbeginselen. Van het CDA zijn dit vrij vertaald de verantwoordelijkheid geven aan de mensen die er verstand van hebben, de aarde op een goede manier doorgeven aan de volgende generatie, de rechtsstaat respecteren en solidair zijn voor elkaar.”

Wat ik merk is dat er nog inwoners zijn die het lastig vinden om de politiek te bereiken

,,Daarnaast heb je ook je eigen empathisch vermogen, de feiten en je gezond verstand. Het is goed dat we in Leusden met 21 raadsleden vanuit verschillende partijen in de raad zitten. Want alle grondbeginselen van deze partijen en alle individuen maken dat de verschillende besluiten vanuit verschillende invalshoeken tegen het licht worden gehouden. Hetgeen soms tot mooie debatten en betere resultaten leidt.”

INWONERS ,,Wat ik merk is dat er nog inwoners zijn die het lastig vinden om de politiek te bereiken. In Leusden wordt gelukkig de samenleving wel vaak gehoord bij de grote besluiten. Maar ook de wat kleinere besluiten kunnen veel invloed hebben op bijvoorbeeld inwoners of verenigingen. En dan is het goed om je te laten horen! Dat kan op verschillende manieren: een raadslid aanspreken, we zijn namelijk volksvertegenwoordigers dus ook zeer betrokken bij onze inwoners. Je zou ook een afspraak kunnen maken om bij een fractie je verhaal te doen, dan heb je in één keer een clubje raadsleden te pakken. Mocht je ons allemaal in één keer willen bereiken kan dat via de griffie middels een brief/mail aan de raad of inspreken op de informatiemarkt of in de informatieronde. Ook zou je formeel een reactie kunnen indienen bij een raadsvoorstel.”

,,Er zijn dus echt manieren om de politiek te beïnvloeden. Maak daar ook gebruik van, want door te stemmen lever je je een bijdrage aan de democratie maar in de tussentijd kan dat ook. Zo kunnen we met z’n allen Leusden, Achterveld en Stoutenburg nog een stukje mooier maken!”

Roos Tolboom-Voskuilen, raadslid CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg, [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.