15 december 2022

Tom Kuipers over 'Leusden, groene gemeente midden in de natuur'

Den Treek, een ideaal gebied voor wandelaars, mountainbikers en ruiters

Leusden staat bekend als groene gemeente. Heggen en hagen geven in het agrarisch buitengebied vorm aan het zo bekende coulisselandschap. In het westen van de gemeente komt veel bos en heide voor, een ideaal gebied wandelaars, mountainbikers en ruiters. Binnen de bebouwde kom treffen we op veel plaatsen ruime bermen met bomen en ook steeds meer bloemen. Zo zijn vooral de wat oudere woonwijken getuige van de groene gemeente. Niet voor niets draagt een belangrijke noord-zuid verbindingsweg de naam “Groene Zoom”.

Het groen in de woonwijk wordt als aangenaam ervaren, in de zomer geeft de schaduw van bomen bescherming tegen de felle zonneschijn waardoor de temperatuur niet zo hoog oploopt. Vanwege de toenemende behoefte aan woningen en de beperkingen van beschikbare ruimte voor woningbouw wordt de bebouwingsdichtheid in nieuwe wijken steeds hoger. Met meer woningen in de wijk blijft minder ruimte over voor openbaar groen en dit gaat ten koste van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving en het woongenot van de bewoners. Het planten van bomen is daarom belangrijk; het is een onderdeel van het hitteplan en krijgt dan ook aandacht in het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.  Bij het CDA staat dit onderwerp hoog op de agenda. Buiten de bebouwde kom is het planten van bomen wellicht minder urgent, wel van belang is het opzetten van een zodanig bescherm- en beheersplan dat de natuurlijke waarden verder worden versterkt zodat dit ten goede komt aan de soortenrijkdom. Op dit gebied is al veel gerealiseerd, zoals het instellen van ecologische verbindingszones, het Ecoduct Treeker Wissel is hier een onderdeel van. Deze verbindingszones lopen vanaf de Utrechtse Heuvelrug via Den Treek en het Leusdens buitengebied naar de Gelderse Vallei en vormen zo één groot natuurgebied.  Recent zijn de gebieden de Schammer en Bloeidaal opnieuw ingericht en staan hiermee in verbinding.

De vanouds agrarische activiteiten in het buitengebied hebben het cultuurlandschap door de eeuwen gevormd. Zonder boeren zou dit gebied zich nooit hebben kunnen ontwikkelen tot het landschap dat we nu allemaal zo waarderen. Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan; de agrarische ondernemers weten dit als geen ander. Wat betreft het beheer van het buitengebied streven de agrariërs naar duurzame ontwikkelingen en vervullen zo een rol als rentmeester.

Het buitengebied is niet alleen van waarde door de natuur, met het dal van de Heiligenbergerbeek, (voorheen Lunterse beek) is er in onze gemeente een archeologisch rijksmonument en de Asschatterkeerkade, een onderdeel van de Grebbelinie, staat bekend als cultureel erfgoed van grote historische, strategische en ecologische waarde. Omdat natuurgebieden kwetsbaar zijn wil het CDA initiatieven in ons buitengebied op het gebied van grootschalige biodiversiteit bedreigende projecten ten zeerste ontmoedigen.

Met al die natuur en monumenten in onze gemeente kan Leusden nog meer op de kaart worden gezet en hier kan het toerisme dan weer van profiteren. Zo kan Leusden nog meer een groene wandel/fiets/watersport gemeente worden met een vitaal buitengebied waar aan de agrarische ondernemer perspectief geboden wordt voor duurzaam ondernemen.

Tom J. Kuipers, Raadslid CDA, [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.