22 september 2023

Zonnevelden in Leusden?

Dit najaar staat de energietransitie weer op de agenda, een spannend dossier waar de waarden van duurzaamheid en het buitengebied een belangrijke rol spelen. Als CDA kiezen we voor meer duurzame opwek maar niet ten koste van het buitengebied. Ook demissionair minister Jetten heeft inmiddels die draai gemaakt: Hij wil juridisch vastleggen dat natuur- en landbouwgrond pas als laatste locatie voor het plaatsen van zonnevelden in aanmerking komt (dus echt ‘Nee, tenzij’). Zie: https://open.overheid.nl/documenten/f5e579da-c9ce-4ce2-aad1-425968367b04/file

Voor ons eigen actieplan in Leusden betekent dit dat we extra hard moeten lopen om duurzame opwek te laten groeien. Veel burgers willen dat ook, zeker met de Oekraïne-oorlog en de hoge gasprijzen in gedachten. Het probleem is nu dat we te afhankelijk zijn van het volgelopen landelijke  elektriciteitsnet en dat mensen die te veel energie opwekken daarvoor financieel afgestraft gaan worden. Dat moeten we oplossen door energie en warmte te gaan delen en opslaan in buurten en wijken. Het CDA wil daarom dat het College, na al het gedoe van de afgelopen 18 maanden, nu echt doorpakt. 

Emelaarseweg
Voor het initiatief voor een zonneveld aan de Emelaarseweg ligt dat nog wat lastiger: nu gaat het ook om democratie en behoorlijk bestuur. Het plan heeft nu geen draagvlak in Achterveld en na de gemeenteraadsverkiezingen is afgesproken dat het College met nieuw beleid zou komen waarin dit zonneveld niet zou passen. Dat is democratie. Maar dat nieuwe beleid is er tot op de dag van vandaag nog niet en daarom moet de aanvraag aan het oude beleid getoetst worden (het ‘Uitnodigingskader’ uit 2021). Dat is behoorlijk bestuur.
Het besluit hierover duurt overigens onbehoorlijk lang, want de aanvraag is al in augustus 2022 ingediend. Het College heeft het plan, na toetsing aan het Uitnodigingskader, eindelijk in behandeling genomen. Het plan ligt nu ter inzage en omwonenden kunnen hun bezwaren (hun ‘zienswijze’) indienen. Daarna beslist de Raad erover. En uiteraard moet de Raad daarbij uitgaan van het Uitnodigingskader, zelfs al heeft de meerderheid van de toenmalige CDA-fractie tegengestemd. Maar nu ligt het toch weer lastiger: de Emelaarseweg ligt in een ‘Nee, tenzij’-gebied.

Er zijn in het Uitnodigingskader eisen geformuleerd waaraan een plan in ieder geval moet voldoen en vervolgens ook nog criteria om te kijken of dan het aantrekkelijk genoeg is om toch goedgekeurd te worden. Maar het huidige plan voldoet (nog) niet aan alle eisen! Het lijkt erop dat de gemeente sommige eisen meer als ‘inspanningsverplichting’ heeft gehanteerd, mogelijk omdat de eisen in het Uitnodigingskader juridisch niet houdbaar zouden zijn. Maar is dat behoorlijk bestuur naar de omwonenden? En moet de Raad zich nu houden aan de harde eisen in het Uitnodigingskader, of aan de beoordeling van de gemeente dat die eisen niet zo hard zijn?

Het CDA wil van het College meer duidelijkheid hierover om het fractiestandpunt te kunnen bepalen. Daar hebben wij schriftelijke vragen over ingediend:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.