01 februari 2017

Speeltuintje Jaarsveld

CDA op de bres voor Speeltuintje Jaarsveld!

Initiatief van de kinderen uit Jaarsveld heeft geleid tot vernieuwing speeltuin.

Tijdens de rondleiding van de kinderen uit Jaarsveld in het gemeentehuis Lopik ten behoeve van het Jeugddebat, waar ook hun school aan mee zou doen, confronteerden zij de burgemeester met de vraag; “Mevrouw de burgemeester, onze speeltuin is niet zo goed meer. Er zijn dingen kapot en het is zo jammer want we spelen er zo graag”. Het advies aan de kinderen was om de Raad van Lopik te vragen om hulp.

Mw de Groot van het CDA Lopik begeleidde de groep kinderen uit Jaarsveld en ontving binnen afzienbare tijd de vele verzoeken van de kinderen uit Jaarsveld. Dit heeft geleid tot een mooi democratisch proces waarbij de kinderen, de school en de “Buurt- en Speeltuinvereniging ’t Jaarsveldje” met elkaar tot een mooie keuze gekomen zijn en hun betrokkenheid hebben getoond.

Met behulp van een lokale aannemer kunnen de kinderen zich verheugen op een prachtige speelplek waar zij zelf aan bijgedragen hebben. Het CDA heeft dan ook ingestemd met het plan dat op de Raadsagenda van 31 januari 2017 staat, om de speeltuin te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.