Verkiezingsprogramma CDA Lopik 2018-2022

Keuzes voor een beter Lopik, daar draait het om in het kort en krachtige verkiezingsprogramma van het CDA Lopik. Aan de hand van 5 thema's leggen we uit hoe we bouwen aan een nog beter Lopik. De 5 thema's zijn: samen leven, dichtbij & betrokken, leefbaar wonen, duurzame samenleving, zorg voor elkaar

Verkiezingsprogramma CDA Lopik 2014-2018

Met het verkiezingsprogramma van CDA Lopik 'Blik op de toekomst; oog voor elkaar" zet het CDA in op saamhorigheid in de samenleving. Het gaat om iedereen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, ondernemer en werknemer. Ook in het verkiezingsprogramma wordt aandacht besteed aan de 7 principes van het CDA maar dan vertaald naar onze mooie gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.