28 december 2019

Afscheid Francien Mulder als Raadslid

Op 17 december 2019 staat op de Raadsagenda van de gemeente Lopik het afscheid van
Francine Mulder geagendeerd. Om gezondheidsredenen heeft zij moeten besluiten om te
stoppen met het raadswerk.


“Mijn rol als volksvertegenwoordiger was een geweldige manier om verantwoording te nemen
namens onze inwoners van alle kernen. Met een luisterend oor, aanspreekbaar zijn maar ook met
beide voeten op de grond heb ik mij met heel mijn hart ingezet. Het afscheid valt me dan ook
emotioneel zwaar echter onze inwoners verdienen 100% inzet van hun raadslid en dat kan ik om
gezondheidsredenen niet meer bieden” verklaart Francine Mulder.
Fractievoorzitter Adrie Strien “Na bijna 6 jaar verliezen wij in Francine een zeer betrokken maar ook
kritisch fractie- en raadslid. Betrokken omdat zij altijd de inwoners centraal stelde en kritisch was of
onze besluitvorming daar ook invulling aan gaf. Zij was zeer geïnteresseerd in alle onderwerpen die
de gemeente aangaat, maar juist die betrokkenheid en kritische houding maakte het dat de
portefeuille Sociaal Domein haar paste als een jas”.


Wil de Groot (oud raadslid) zal haar vroegere portefeuille waarin o.a. het Sociaal Domein, wederom
oppakken. In Wil de Groot verwelkomen wij een vertrouwd CDA gezicht .

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.