08 maart 2023

Inwoners van Benschop de dupe van zwalkend beleid provincie Utrecht

Het CDA Lopik betreurt hoe het proces rondom het plan Zeldenrust in Benschop is verlopen voor de bouw van woningen. Door het aanpassen van de ‘spelregels’ door de provincie Utrecht moeten Benschoppers nog jaren wachten op nieuwbouw. 

In 2017 is het eerste ontwerp voor plan Zeldenrust voor de bouw van woningen in Benschop gepresenteerd. De belangstelling was meteen groot. De gemeente en de provincie dachten positief mee. Er moest wel eerst nieuw beleid worden gemaakt om de bouw van woningen buiten de rode contour mogelijk te maken. Dat kostte veel tijd. Uiteindelijk hebben provincie en gemeente nieuw beleid (uitbreiding vitale kernen) vastgesteld. Door het vaststellen hiervan is het mogelijk om aansluitend aan een kleine kern maximaal 50 woningen te bouwen, die een positieve bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van de leefbaarheid van die kleine kern. Om deze plannen vlot te trekken heeft de provincie bovendien extra geld voor de benodigde mankracht beschikbaar gesteld. De gemeente Lopik heeft hier gebruik van gemaakt. 

,,Na jaren van wachten en regelmatig informeren over de voortgang van het project - door het CDA in Lopik en de inwoners is dit ervaren als touwtrekken - heeft de gedeputeerde van de provincie Utrecht, de heer Huib van Essen van Groen Links, in januari 2023 uiteindelijk een argument gevonden om het plan ‘Zeldenrust’ te verkleinen,” zegt CDA-raadslid Connie Hogendoorn fel. ,,Het plan wordt nu plotseling beoordeeld op het beleid ‘bouwen in de kernrandzone’ en niet op grond van ‘uitbreiding vitale kernen’, waar eerst al een jaar of vier op moest worden gewacht. Dit betekent voor de inwoners van Benschop dat er in het plan Zeldenrust maximaal 25-30 woningen mogen worden gebouwd, die dan voor de inwoners van Benschop onbetaalbaar worden. Daarnaast hebben eigen inwoners niet per se voorrang bij de inschrijving op dit project, iets wat in zekere zin wel gewaarborgd was bij het oorspronkelijke plan. Nu deze component vervalt, hebben eigen inwoners minder kans om een woning te bemachtigen. En dat is jammer, want voorrang verlenen stimuleert doorstroom in de bestaande huizen in het dorp, waardoor nog meer mensen profijt zouden kunnen hebben van dit project.” 

,,Ook senioren wachten met smart op seniorenwoningen, al dan niet met een zorgcomponent om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen,” vult CDA-raadslid Tirza van der Stok aan. ,,Er is namelijk in de gehele gemeente beperkt aanbod van dit type woningen. Daarnaast zijn ook starters die op zoek zijn naar betaalbare woningen de dupe van de verkleining, want ook hierin voorzag het plan Zeldenrust. Andere plannen in Benschop kunnen nu weer van de plank worden gehaald, maar ook hier blijft het de vraag of uiteindelijk kan worden voldaan aan de voorwaarden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.