30 mei 2019

Mooie bruggen voor het buitengebied

Ontwerp en aanvullend krediet vervangen zes bruggen ofwel „mag het iets meer zijn“?

 Onze mooi plattelandsgemeente kent veel bruggen. In iedere kern vinden we er wel een paar. Zeker in de kernen met lintbebouwing is het de verbinding tussen de brede- en de smalle kant. Ze vormen dan ook een belangrijk functioneel onderdeel van ons landschap. Uiteraard is er vanuit de gemeente een onderhoudsplan voor deze bruggen beschikbaar en is het belangrijk dat er op tijd onderhoud gepleegd wordt of vervanging plaatsvindt.

 Tijdens de Raadsvergadering werd aanvullend budget gevraagd van ruim € 400.000,00. (ongeveer de helft als gevolg van de huidige marktprijzen en de andere helft voor een betere uitstraling) voor de vervanging van 6 bruggen in onze gemeente. Dit betreft de bruggen:

. Prinses Christinabrug

. Batuwsebrug

. Prinses Beatrixbrug

. Oranjebrug

. Fuikebrug

. Koningin Julianabrug

 

Ons buitengebied vinden we als CDA belangrijk en is “kwaliteitsverbetering van het buitengebied” een CDA speerpunt.

Voor het CDA hebben bruggen niet alleen een functie om „over te steken“ maar zijn een onderdeel van de uitstraling van ons mooie buitengebied. Een buitengebied waar we als CDA trots op zijn en dit buitengebied verdient niet een sobere betonnen brug maar het mag best „iets meer zijn“. Dat betekent een wat robuustere en stoere uitstraling met gemetselde landhoofden en mooie ronde witte leuningen. Bij vervanging van bruggen zal in de toekomst gekozen gaan worden voor dit ontwerp zodat er meer uniformiteit komt.

 Gezien de kwaliteitsverbetering, levensduur met de bijbehorende afschrijvingsmethodiek (80 jaar), heeft CDA ingestemd met het aanvullende krediet voor de 6 bruggen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.