24 maart 2021

Standpunt CDA over de toekomst van Lopik

Samenvatting van CDA standpunt in de raadsvergadering van 23 maart 2021 over de toekomst van de gemeente Lopik. De hele bijdrage kunt u hier lezen.

Wij vinden als CDA  dat onze inwoners nu en in de toekomst recht hebben op een gemeente die,

VANDAAG, vragen en/of aanvragen binnen een redelijke termijn op alle beleidsgebieden deskundig en zorgvuldig kan adviseren en/of behandelen. Hiervoor is dan wel beleid en een goede automatisering voor nodig en niet te vergeten handhving.

Maar ook een gemeente die nadenkt over de toekomst, strategische keuzes maakt met bijbehorend beleid, zodat ook innovatieve initiatieven opgepakt kunnen worden en de gemeente Lopik met de tijd mee beweegt en niet blijft stilstaan en verwordt tot museumdorp.

Met al deze gegevens in ons achterhoofd moeten wij ons OOK de vraag stellen: IS EEN ZELFSTANDIG LOPIK EEN DOEL OP ZICH OF EEN MIDDEL?

De aan de Raad voorgestelde 3 vragen:

  1. Zijn we in staat om dienstverlening te verlenen die verwacht mag worden in 2021 en verder?
  2. Zijn we in staat om de juiste strategische keuzes te maken in het belang van onze inwoners?
  3. Zijn we in staat om innovatief bezig te zijn; en niet alleen reactief te zijn maar ook proactief te worden om te werken aan een toekomstbestendige gemeente?

heeft het CDA met een “nee” beantwoord.

Het CDA wil dat het 3 keer een ja wordt. Om dit antwoord te verkrijgen is het gezien alle factoren voor ons duidelijk dat we gaan voor een professionele gemeente en kiezen voor het in het raadsvoorstel bedoelde spoor 3 ofwel bestuurlijke opschaling.

Voor het vervolgproces kiest het CDA voor optie 2 in het raadsvoorstel: De raad stelt de kaders vast voor het profiel van de nieuwe gemeente, waarbij wordt uitgegaan van eigen kracht. Op basis daarvan kunnen gesprekken worden gevoerd.

Bij het vervolgproces staan de volgende uitgangspunten voor CDA niet ter discussie:

  • Het moet betaalbaar blijven voor de inwoners en,
  • Het kernenbeleid zal nog meer dan nu gebaseerd moeten zijn op “dichtbij en betrokken”. De kracht van de gemeente Lopik komt immers voort uit de betrokkenheid en saamhorigheid van onze inwoners in die kernen. De voorzieningen die daarvoor nodig zijn, zijn hiervoor essentieel en moeten dus in stand blijven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.