30 mei 2019

Verbetering verkeersveiligheid Rolafweg Zuid al deze zomer!

Omdat we hier trots op zijn ……...; Omdat we volksvertegenwoordiger zijn!

 Tijdens de Raadsvergadering van 28 mei 2019 is wederom de Verkeerssituatie Rolafweg Zuid besproken, (lees de verkeersveiligheid ter hoogte van de voetbal- en tennisvelden op deze weg). Ik hoor U al denken; „Dat is toch in december 2018 al besproken en goedgekeurd n.a.v. het Initiatiefvoorstel van het CDA“?. Klopt ook helemaal. Met daarbij de kanttekening dat het CDA ervoor heeft gepleit om het ook déze zomer al uit te voeren zodat zo min mogelijk gebruikers van de verenigingen hier hinder van ondervinden.

Bij de voorbereiding voor uitvoering van dit plan kwamen er o.a. wat veiligheidsverbeteringen in zicht. Daarnaast zou het gehele parkeerterrein over enkele jaren om onderhoud vragen. Voor het college reden genoeg om een aanvullend voorstel te doen waar meer geld mee gemoeid is. Als dit wederom in procedure genomen zou moeten worden kon dit plan dus NIET uitgevoerd gaan worden deze zomer en zou het zomaar een jaar op kunnen schuiven. En dat is precies wat we als CDA niet wilden! We hebben er voor gepleit om het dus op 28 mei jl wederom op de agenda te krijgen zodat, indien akkoord door een meerderheid in de Raad, deze verbetering alsnog gerealiseerd kan worden deze zomer. Met dit nieuwe plan, dat ook goed doorgesproken is met de betrokkenen, komen er meer parkeerplekken, is de doorstroming op het parkeerterrein beter maar wordt vooral de veiligheid op de Rolafweg Zuid vergroot. En dat is het CDA veel waard. Dit was ook de vraag van fractievoorzitter Adrie Strien aan de raadsleden „wat is de veiligheid jullie waard?, waar wordt de grens gelegd?“. Met unaniem positief Raadsbesluit konden we het agendapunt sluiten en kunnen de werkzaamheden alsnog doorgang vinden deze zomer!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.