09 februari 2019

CDA-fractie stemt in met bouwplannen op het 'Oranje Bolwerck'

In de raadsvergadering van 7 februari heeft het CDA ingestemd met het voorgestelde bouwplan op het voormalig evenemententerrein aan de St-Janstraat, het “Oranje Bolwerck”.

Een voorstel, samen met de fractie Wakkere Geelbuik, om in plaats van 10 starterswoningen er 20 starterswoningen in te huisvesten met een koopprijs van 150.000,- tot max 200.000,- werd helaas niet gesteund door de coalitiepartijen. Een gemiste kans om de grote behoefte aan goedkopere woningen voor starters op korte termijn nog verder te verminderen.

Het door de gemeenteraad goedgekeurde plan omvat 52 appartementen die gebouwd worden op een volledig ondergrondse parkeergarage waar 62 auto’s een plek kunnen vinden.

Van de 52 appartementen zijn er 10 bestemd voor starters. Deze gaan 150.000,- kosten. De overige 42 appartementen bevinden zich in een prijsklasse vanaf 230.000,- tot 300.000. Tevens zijn een aantal van deze 42 woningen bestemd als huurappartement in de middenhuurklasse tussen de 700,- en 1.000,- per maand.

Nu dit bouwplan door de gemeenteraad is goedgekeurd wordt de vervolgstap dat er een overeenkomst wordt gesloten met een projectontwikkelaar die de grond gaat kopen en het bouwplan verder gaat uitwerken en realiseren. Het college heeft daarvoor al geruime tijd geleden met één projectontwikkelaar een mondelinge overeenkomst ('gentlemen's agreement') gesloten. Het CDA heeft ernstige bezwaren tegen dit soort overeenkomsten omdat ze zich onttrekken aan de openbaarheid en zich dus ook onttrekken aan de controletaak van de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 7 februari heeft het CDA wederom deze bezwaren aan de orde gesteld. Daarbij was al snel duidelijk dat de coalitiepartijen deze handelswijze van het college wel goedkeuren. Na aandringen van het CDA heeft het college toegezegd dat de nog af te sluiten overeenkomst met de ontwikkelaar, voordat deze wordt ondertekend, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die dan zijn zienswijze kan geven. Het college heeft daarbij toegezegd zeer serieus om te gaan met eventuele zienswijzen uit de gemeenteraad. Wat het CDA betreft is deze wijze van handelen door het college niet voor herhaling vatbaar.

Al met al mogen we best tevreden zijn dat er nu eindelijk weer zicht is op de realisatie van de broodnodige woningen in Oudewater voor starters en senioren. Laten we hopen dat dit college nu ook snel doorpakt zodat er in 2020 gebouwd kan gaan worden.

De CDA-fractie zal hier strak op toezien. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.