06 maart 2022

CDA komt met manifest voor senioren

CDA Rhenen komt met manifest voor senioren

CDA Rhenen, Elst & Achterberg presenteert het manifest ‘De lokale kracht van senioren’. Dit manifest geeft vooral onze oudere inwoners de aandacht die zij verdienen. Lijsttrekker Bert Fintelman  “Senioren zijn mede-grondleggers van onze samenleving en vechters voor de normen en waarden die nu voor ons zo dierbaar zijn. Iedereen telt mee in onze samenleving. Waarin ruimte is om samen te wonen, te leven, elkaar te ontmoeten én waarin als vanzelfsprekend wordt omgezien naar elkaar”

43% van de Rhenense inwoners is ouder dan 50 jaar. Het aantal senioren, ook in onze gemeente, neemt de komende jaren enorm toe. Fintelman: “We moeten veel meer en veel eerder in gesprek met inwoners over wat iemand zelf kan, wat diens omgeving kan doen en wat professionele hulp en ondersteuning kan aanvullen. Dan kan professionele zorg misschien wel uitgesteld worden of is deze helemaal niet nodig. Ik zie steeds vaker dat mensen vanuit een crisissituatie halsoverkop naar een plek moeten verhuizen ver buiten hun eigen kern of zelfs buiten onze gemeente. Terwijl dit voorkomen had kunnen worden. Daar en met andere thema’s moeten we echt mee aan de slag.” 

Waardevol

Verder stelt het CDA dat senioren over veel levenservaring, kennis en kunde beschikken en dat het erg belangrijk is deze te delen met komende generaties. Fintelman: “Oudere inwoners zijn heel waardevol en hebben veel levenservaring. We willen meer contact stimuleren tussen senioren en jongeren, bijvoorbeeld door maatschappelijke stages.”

Manifest
CDA Rhenen wil ‘senioren’ de komende jaren serieus onderdeel maken van het beleid. Het manifest ‘Onze senioren tellen mee’ zet 13 aandachtspunten centraal, onder andere rondom vitaliteit & gezondheid, mantelzorgondersteuning, schuldhulpverlening, eenzaamheid, zingevingsvragen, woongenot, mobiliteit, zorg en ondersteuning, en internetoplichting.  “We gaan in gesprek met ouderenorganisaties, welzijnswerk, gemeente, de andere fracties, dorpsbelangen, etc.  Ons doel is in oktober rond de Nationale Ouderendag, dit manifest te formaliseren en in te dienen als initiatiefvoorstel”, besluit Fintelman.

 

Het manifest is hier te lezen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.