02 maart 2022

CDA Utrecht: #heelNederlandhelpt Oekraïne

Het CDA Utrecht vraagt inwoners, kerken, verenigingen en andere organisaties in de gemeente Utrecht om samen solidair te zijn met de Oekraïense bevolking en voorbeelden van mooie initiatieven massaal te delen onder de naam #heelNederlandhelpt. Daarmee sluit het CDA Utrecht aan bij de oproep van de landelijke CDA-fractie aan het kabinet om snel met een noodplan te komen om de hulp aan en opvang van mensen uit Oekraïne in goede banen te leiden. Tweede Kamerlid Anne Kuik lichtte dit noodplan afgelopen dinsdag toe in het televisieprogramma Op1. 

Namens het CDA pleit Kuik voor een nationale opvangconferentie om met provincies, gemeenten, kerken, verenigingen en andere organisaties hun bijdrage te bespreken en goede afspraken te maken over de coördinatie. Ook wil het CDA een landelijk coördinatiepunt voor particuliere initiatieven, waar mensen terechtkunnen die financiële hulp willen bieden, hulpgoederen inzamelen of thuis onderdak bieden. Dit coördinatiepunt moet zorgen voor een snelle koppeling van vraag en aanbod en voor een goede begeleiding en ondersteuning van opvanggezinnen.

Verder is het CDA voorstander van een speciale opvangambassadeur, die heel snel met gemeenten en maatschappelijke organisaties opvanglocaties en -voorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen kan organiseren. Bijvoorbeeld leegstaande hotels, kantoorgebouwen en andere locaties die snel geschikt kunnen worden gemaakt. Andere voorstellen van het CDA zijn een goede spreiding van de opvang over het land en het verlengen van de termijn dat inwoners uit Oekraïne in de EU mogen verblijven. Nu is dat 90 dagen, maar wat het CDA betreft wordt dat één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog een jaar. 

Alle voorstellen van het CDA zijn te vinden op de website https://www.cda.nl/heelnederlandhelpt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.