25 april 2024

Raad van de maand - april '24

Welke grote onderwerpen staan deze maand op de agenda van de Utrechtse gemeenteraad? En hoe staat het CDA Utrecht daarin?

Spoeddebat Stopzetting samenwerking in Aardgasvrij Overvecht-Noord

Vorige maand heeft Jantine een spoeddebat aangevraagd over het grotere tekort op inkomsten vanuit het Rijk. Na een aantal verhitte debatten zien wij een raadsenquête als belangrijkste volgende stap. We willen een feitelijk onderzoek naar wat er precies gebeurd is in de stopzetting van de samenwerking tussen de gemeente en Eneco bij het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord. Er zal vandaag gelijk gestemd worden over ons voorstel.

Standplaatshouders

Standplaatshouders in Utrecht - denk aan de lokale kiosk, bloemenkraam of viskraam - kregen begin 2023 te horen dat de vergunning voor hun plek waar ze hun waren verkopen niet zomaar verlengd wordt. Dit zorgde voor veel onrust, niet alleen bij de ondernemers maar in de hele stad. In eerste instantie opperde het college om de standplaatsen te verdelen op basis van loting, maar hier hebben we ons sterk tegen verzet. We zijn dan ook blij dat dit idee grotendeels is geschrapt. Toch blijven we kritisch op de invoering van 'binding met de wijk' als selectiecriterium en maken we ons zorgen over het risico dat het beleid te strikt wordt. 

In het debat dienen we samen met ChristenUnie een motie in om de standplaatsvergunning van 12 naar 15 jaar te rekken. Het huidige voorstel van het college is beter dan het in eerste instantie was, maar naar onze mening is hier niet het best mogelijke bereikt voor de standplaatshouders. Daarom steunen wij dit voorstel niet.

Betaald parkeren

Het college is van plan de komende jaren betaald parkeren in te voeren in de hele stad. Wij zijn fel tegen dit voorstel, omdat in wijken zoals Overvecht, Vleuten, De Meern en Lunetten geen noodzaak is voor betaald parkeren. Waar betaald parkeren kan helpen om een stad leefbaar te houden, wordt het beleid hier gebruikt als een melkkoe. Vanuit inwoners komt ook steeds meer protest tegen deze plannen.

We dienen daarom een voorstel in om de eerdergenoemde wijken uit de huidige plannen te halen en na de eerste stappen te kijken of uitbreiding noodzakelijk is. Daarnaast zien wij de noodzaak om uitzonderingen voor betaald parkeren op te nemen voor onder andere sportverenigingen, onderwijs, politie en mantelzorg.

Alternatief ring Utrecht

Als alternatief voor de verbreding van de A27 en ter bescherming van Amelisweerd willen wij graag een oplossing binnen de huidige betonnen tunnelbak. Het regionale alternatief dat onlangs is gepresenteerd zien we daarom positief tegemoet. Dat moet wel zorgvuldig gebeuren, dus met serieuze aandacht voor verkeersveiligheid, de verschuiving van sluipverkeer naar het onderliggend wegennet en de leefbaarheid van wijken, waaronder Overvecht. Verder zien wij graag dat kostenbesparingen ten goede komen aan investeringen in de Noordelijke Randweg (NRU) bij Overvecht én goede OV verbindingen richting de toekomstige woonwijk Rijnenburg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.