12 mei 2021

Vervolg betonblokken-prijsvraag Neude

Begin dit jaar hebben wij een prijsvraag uitgeroepen om de anti-terreur betonblokken die op de Neude staan op een creatieve manier mooier te maken. We hebben een groot aantal reacties gekregen en zijn erg onder de indruk van de creatieve inzendingen! Maar de daadwerkelijke toepassing van deze ideeën laat volgens de wethouder helaas nog op zich wachten.

Prijsvraag

Van alle tien de inzendingen hebben wij, met toestemming van de deelnemers, door een professionele tekenaar schetsen laten maken van de ideeën die de deelnemers hebben ingezonden om de kille betonblokken op te pimpen. Deze inzendingen hebben we vervolgens ambtelijk voorgelegd waarbij een aantal ambtenaren erg enthousiast hebben gereageerd op ons voorstel. Maar helaas is tot op heden geen actie ondernomen om de uitstraling van de Neude mooier te maken. Desalniettemin is op dit moment de Neude grotendeels opengebroken voor een (onaangekondigde) herinrichting. Het zou een gemiste kans zijn om de grauwe betonblokken in haar huidige vorm terug te plaatsen!

Mondelinge vragen

Om die reden heeft CDA-raadslid Jantine Zwinkels vorige week mondelinge vragen gesteld aan wethouder Diepeveen. Zo heeft ze gevraagd aan de wethouder of de inzendingen van onze prijsvraag meegenomen gaan worden in het herinrichtingsplan van de Neude. Daarnaast vroeg ze zich af of het college ook bereid is om samen met CDA Utrecht tot een winnende inzending te komen, en dit idee daadwerkelijk te gaan realiseren.

Wethouder Diepeveen antwoordde dat de evaluatie over de anti-terreurblokken dit najaar nog moet plaatsvinden in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie. Daarna zou pas nagedacht gaan worden over een permanente optie voor de betonblokken. Echter stond de wethouder wel open om in overleg tot die tijd een eenvoudige en tijdelijke verfraaiing toe te passen op de betonblokken.

Gesprekken blijven voeren

Toch willen wij met behulp van de creatieve inzendingen een permanente oplossing vinden voor de betonblokken op de Neude. De komende tijd zal raadslid Zwinkels dan ook in gesprek blijven met de wethouder om tot een goede oplossing en een uiteindelijke winnaar te komen. Komend najaar zal de evaluatie met het OM en de politie plaatsvinden, waarin de mogelijkheden worden besproken voor de scenario’s van het behoud van de betonblokken, een alternatief voor de betonblokken en verwijdering ervan. Het CDA Utrecht gelooft er vooral in dat de creatieve inzendingen in alle drie die scenario’s niet alleen een tijdelijke, maar ook een permanente oplossing bieden. Daarvoor zullen wij ons dan ook in blijven zetten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.