Bereikbaarheid

Utrecht groeit. Het aantal inwoners en bedrijven in de stad stijgt, waardoor de stad steeds drukker wordt. Deze ontwikkelingen leggen veel druk op de openbare ruimte, en vooral op onze infrastructuur: het verkeer staat veel te vaak vast. Het beleid van het huidige college is gericht op het weren van autoverkeer overal in de stad. Wij vinden dat dit niet realistisch is. Met alle nieuwe kantoren en woningen in het stationsgebied en elders in de stad zal het verkeer echt vastlopen.

We zullen in een groeiende stad ervoor moeten zorgen dat we de mobiliteit wél goed kunnen verwerken. Daarvoor moeten we werken aan de bereikbaarheid van de stad, zodat alle Utrechters zich gemakkelijk kunnen verplaatsen: zowel met de fiets als met het openbaar vervoer als met de auto.

CDA Utrecht zet zich in voor een soepele doorstroming van het verkeer in de stad. We kunnen veel winst behalen door de bestaande ruimte, zoals parkeergelegenheden en busbanen, efficiënter te benutten. Ook willen we de bereikbaarheid van de gemeente als geheel, en in het bijzonder van Leidsche Rijn, verbeteren. De reputatie die de stad krijgt als filehoofdstad is voor bewoners, ondernemers én bezoekers geen goed signaal.

Bij nieuwe bouwprojecten die wat verder van het station gebouwd worden, kiezen we dus liever voor minder nieuwbouw en meer ruimte om mobiliteit en voorzieningen te realiseren. Zo behouden we woonwijken op menselijke maat, waar het prettig leven en verblijven is. Daar is de ruimte om buiten te zijn én om je te verplaatsen, in plaats van volgepropte appartementenblokken.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort

  1. Een bereikbare stad, met soepele doorstroming van al het verkeer en voldoende parkeerplaatsen voor auto en fiets.
  2. Goed en schoon openbaar vervoer.
  3. Ook in nieuwe wijken goede doorstroming en voldoende ruimte om te parkeren.
  4. In het stationsgebied kunnen woningen gebouwd worden die dicht bij het grootste OV-knooppunt van Nederland staan. Daarmee biedt het een kans om te bouwen met een hoge milieukwaliteit, waarbij we ook de mogelijkheden van nieuwe regelgeving (zoals de Omgevingswet) zullen benutten om een stedelijk gebied te realiseren, met hoge kwaliteit op het gebied van milieu, leefbaarheid en duurzaamheid.

Wat heeft het CDA Utrecht al bereikt?

  • Extra geld voor veilige looproutes en fietsparkeerplekken in de binnenstad door een amendement van het CDA Utrecht. Lees hier meer!
  • €19 miljoen extra voor verdiepte kruispunten bij de Noordelijke Randweg (NRU) dankzij amendement CDA Utrecht. Lees hier meer! 
  • Herinrichting van de ‘t Goylaan, waar het verkeersplein voor levensgevaarlijke situaties zorgde.
  • Extra snelheidsdisplays om hardrijden tegen te gaan. Lees hier meer!
  • Utrechtse handhavers krijgen als eerste de bevoegdheid om ook verkeersovertredingen aan te pakken. Lees hier meer! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.