Mobiliteit en bereikbaarheid

Utrecht groeit en wordt steeds drukker. Dit legt veel druk op de openbare ruimte, en vooral op onze infrastructuur. Het CDA Utrecht wil dit in goede banen leiden. De gemeente moet hierin de regie nemen en tegelijkertijd samenwerken met andere overheden, zoals buurgemeenten en de provincie. De toename van inwoners, forenzen en bezoekers vraagt om creatieve oplossingen om Utrecht bereikbaar te houden. Daarom wil het CDA Utrecht zich vol inzetten op verkeersveiligheid en ‘toekomstbestendig vervoer’, zoals deelvervoer, anders reizen en duurzaam goederenvervoer. Dat is goed voor het milieu, goed voor het ruimtegebruik en het sluit goed aan op de wensen van veel van onze inwoners. We zullen in een groeiende stad ervoor moeten zorgen dat we de mobiliteit wél goed kunnen verwerken.

Daarnaast zijn wij als lokale CDA-fractie tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Dit signaal geven wij proactief af richting de landelijke politiek in Den Haag, waarbij we verwachten dat het nieuwe college constructief in overleg gaat over samenwerking met het Rijk over oplossingen binnen de bestaande breedte. 

Auto's en verkeersveiligheid

Inwoners van Utrecht maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. We horen vaak verhalen over “net-niet-ongelukken”. De inrichting van de straten speelt hierin een belangrijke rol: wij willen dat verkeersveiligheid op één komt te staan bij de aanleg van nieuwe wegen of het herinrichten van bestaande straten. Het CDA Utrecht wil verder investeren in het autoluw maken van woonwijken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor onder andere groen en spelende kinderen. Ook vinden we het mooi als de klinkers langs de singel behouden kunnen blijven. Niet alle wegen hoeven glad asfalt te worden. 

CDA Utrecht zet zich in voor een soepele doorstroming van het verkeer in de stad. We kunnen veel winst behalen door de bestaande ruimte, zoals parkeergelegenheden en busbanen, efficiënter te benutten. Ook willen we de bereikbaarheid van de gemeente als geheel, en in het bijzonder van Leidsche Rijn, verbeteren. De reputatie die de stad krijgt als filehoofdstad is voor bewoners, ondernemers én bezoekers geen goed signaal.

Geparkeerde auto’s op onze unieke grachten zijn ons een doorn in het oog. Daar moeten we vanaf. We zetten in op vermindering van auto’s in de binnenstad om deze leefbaar te houden, maar de binnenstad moet wel toegankelijk blijven. De gemeente moet garanderen dat bewoners - zeker bewoners die vanwege hun leeftijd of beperking afhankelijk zijn van een auto - en ondernemers in de binnenstad niet de dupe worden van het streven van de gemeente om auto’s zoveel mogelijk uit de binnenstad te weren. Daarom willen wij voor binnenstadbewoners en ondernemers alternatieve parkeermogelijkheden creëren in de vorm van nieuwe parkeergarages net buiten de singels. Denk hierbij aan een parkeergarage zoals ‘De Grifthoek’ aan de Wittevrouwensingel, waarbij er voor bewoners van de binnenstad een gereduceerd bewonerstarief geldt. 

Fietsers en voetgangers

Utrecht is dé fietsstad van Nederland en misschien wel van de wereld. En het aantal fietsers neemt alleen maar toe. Dat is een positieve ontwikkeling. Al deze fietsen moeten echter wel ergens geparkeerd worden en dat gebeurt helaas niet altijd even netjes. Daarom willen wij extra plekken voor fietsparkeren realiseren, verspreid over de gemeente en logisch gelegen nabij populaire fietsbestemmingen. Ook moet er meer gehandhaafd worden op achtergelaten fietsen die niet meer opgehaald zullen worden door hun eigenaar. Daarnaast zetten we ons ook vol in op het creëren van zogenaamde ‘fietsstraten’, waarbij zowel de veiligheid als de ruimte voor fietsers en voetgangers wordt vergroot, zonder daarbij de auto helemaal uit de stad te verbannen. Dit bevordert ook de leefbaarheid van de wijk of buurt en wordt Utrecht beetje bij beetje een stad op mensenmaat!

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort

 1. Een bereikbare stad, met soepele doorstroming van al het verkeer en voldoende parkeerplaatsen voor auto en fiets.
 2. Goed en schoon openbaar vervoer.
 3. Ook in nieuwe wijken goede doorstroming en voldoende ruimte om te parkeren.
 4. In het stationsgebied kunnen woningen gebouwd worden die dicht bij het grootste OV-knooppunt van Nederland staan. Daarmee biedt het een kans om te bouwen met een hoge milieukwaliteit, waarbij we ook de mogelijkheden van nieuwe regelgeving (zoals de Omgevingswet) zullen benutten om een stedelijk gebied te realiseren, met hoge kwaliteit op het gebied van milieu, leefbaarheid en duurzaamheid.
 5. Verkeersveiligheid moet integraal worden meegenomen in gemeentelijke plannen. Er moet meer worden gehandhaafd op asociaal gedrag in het verkeer. Daarom zijn wij voor uitbreiding van de “Pilot Verkeershandhaving”, die op ons initiatief tot stand is gebracht. 
 6. Het CDA Utrecht wil mensen meer bewust maken van het belang van de blindengeleidelijn. De gemeente moet op dit onderwerp het goede voorbeeld geven en kennis van (ervarings)deskundigen inzetten.

Wat heeft het CDA Utrecht al bereikt?

 • Extra geld voor veilige looproutes en fietsparkeerplekken in de binnenstad door een amendement van CDA Utrecht. Lees hier meer!
 • €19 miljoen extra voor verdiepte kruispunten bij de Noordelijke Randweg (NRU) dankzij amendement van CDA Utrecht. Lees hier meer! 
 • Herinrichting van de ‘t Goylaan, waar het verkeersplein voor levensgevaarlijke situaties zorgde.
 • Extra snelheidsdisplays om hardrijden tegen te gaan. Lees hier meer!
 • Utrechtse handhavers krijgen de bevoegdheid om ook verkeersovertredingen aan te pakken. Lees hier meer! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.