Betaalbaar wonen

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. We groeien van bijna 360.000 inwoners nu, naar 430.000 in 2040! Veel mensen lukt het echter  momenteel niet om een huis te vinden in Utrecht. De nood is hoog in iedere woningklasse. De wachttijd voor een sociale huurwoning is enorm en een betaalbaar alternatief is er nauwelijks. Ook koopwoningen zijn onbetaalbaar geworden in onze stad. Daar moet nodig verandering in komen, want iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen in Utrecht. Het CDA Utrecht wil dat er voor iedereen een plek is in de stad, ongeacht leefsituatie of financiële reserves. Gezinnen moeten in de stad kunnen blijven en starters verdienen een eerlijke kans. Dat is helaas nog niet vanzelfsprekend. We moeten daarom zorgen voor meer starterswoningen en (onzelfstandige) studentenwoningen en tegelijkertijd voor huisvesting voor statushouders en maatschappelijke opvang. Kortom moeten er meer betaalbare woningen voor verschillende typen huishoudens komen. 

Dat vraagt om het bijbouwen van nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en groottes. Zo willen we voorkomen dat ‘verkamering’ plaatsvindt, waardoor alleen kleine, dure appartementen en studio’s in de stad de boventoon voeren. Daarbij willen we wel voorkomen dat doordat er te veel huizen in bestaande wijken bijgebouwd worden (bekend als de binnenstedelijke verdichting) de leefbaarheid onder druk komt te staan: wij kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit! De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen door duidelijke regels te stellen en goede afspraken te maken met ontwikkelaars. Het CDA wil dus niet alleen ín de stad bouwen, zoals hoogbouw bij Utrecht Centraal, maar ook aan de randen van de stad (denk aan polder Rijnenburg).

Middenhuur

Veel mensen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen de hoge prijzen in de vrije sector moeilijk betalen. Zij vallen dus tussen wal en schip. Wij zijn daarom van mening dat het verstandig is om vooral het middensegment uit te breiden. Dit kan zowel middenhuur zijn (tussen de 737 euro en 966 euro), als betaalbare koop (tot zo’n 300.000 euro). Hiermee voorkomen we dat sociale huurwoningen bezet worden gehouden door mensen die daarvoor eigenlijk te veel verdienen, zodat sociale huurwoningen echt bewoond worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn.

Studentenhuisvesting

Ook veel studenten hebben moeite met het vinden van een fatsoenlijke en betaalbare studentenkamer. Er moet daarom in Utrecht snel meer en betere studentenhuisvesting ontwikkeld worden. Wij pleiten daarom voor nieuwe clusters studentenhuisvesting, naar het voorbeeld van de studentencomplexen aan de Ina Boudier-Bakkerlaan en het Tuindorp-West Complex. De huurprijzen van studentenkamers stijgen sterk en huisjesmelkers maken misbruik van de krappe woningmarkt om studenten uit te buiten. Het CDA wil dat studenten gewezen worden op hun rechten als huurder en op het bestaan van het gemeentelijke Huurteam en de huurcommissie. Huurders hebben deze steun nodig omdat zij vaak niet alleen een juridische procedure tegen hun huisbaas durven te voeren. Studenten die in panden van huisjesmelkers wonen, hebben voortdurend te maken met intimidatie, achterstallig onderhoud en te hoge huren. Het CDA wil een keiharde aanpak van huisjesmelkers en alle juridische mogelijkheden benutten om huisjesmelkers uit Utrecht te laten verdwijnen. 

Gelet op de hoge kamernood die er nu is, geloven wij erin dat ook tijdelijke huisvesting op korte termijn een oplossing kan zijn. Er zijn diverse flexibele woonconcepten beschikbaar op de markt. De eerste projecten worden momenteel al ontwikkeld, onder andere op de Uithof/ Utrecht Science Park. Ook het ombouwen van bijvoorbeeld kantoren naar woningen kan helpen om het aanbod te vergroten. We zijn blij om te zien dat ook de Universiteit Utrecht haar verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor meer en betere studentenhuisvesting. Samen maken we de stad!

Ouderenhuisvesting

We moeten ook goed nadenken over woningen voor ouderen. Onze inwoners op leeftijd willen vaak graag in hun eigen buurt blijven wonen en/of samen wonen met anderen die een vergelijkbare leefsituatie hebben. Er zijn verschillende initiatieven in de stad ontstaan die dit mogelijk maken. Wij willen ervoor zorgen dat deze woningen goed toegankelijk zijn en dat voorzieningen zoals een supermarkt en huisarts in de directe omgeving aanwezig zijn. Ook willen we dat de bewoners verbonden blijven met de samenleving, zodat we eenzaamheid tegengaan. Zo behouden we de kwaliteit van leven.

Verkoop sociale huurwoningen

Het CDA Utrecht weet dat de verkoop van sociale huurwoningen enorm leeft in Utrecht. Woningcorporaties dienen nu al met de opbrengsten nieuwe sociale huurwoningen elders in Utrecht terug te bouwen. We sluiten aan op dit bestaande beleid. De coöperaties kunnen een sociale huurwoning ook verkopen aan de zittende bewoner, zodat deze meer kans maakt op een betaalbare koopwoning. En sommige ‘kluswoningen’ zijn soms ook geschikt voor verkoop, waarmee starters een eerlijke kans krijgen. Die verkoop moet niet op grote schaal gebeuren, gezien ook de lange wachttijden, dus woningcoöperaties moeten hier wel terughoudend in zijn en het altijd goed kunnen onderbouwen.

Huurachterstanden

Het kan mensen tegenzitten in het leven, bijvoorbeeld als het gaat om een scheiding, het verlies van een baan of andere ingrijpende veranderingen die impact hebben op de financiële situatie. Als gemeente, woningcorporaties en hulpverleners is het belangrijk om te helpen met o.a. schuldsanering en andere vangnetten. Dit kan voor veel mensen helpen om een lastige periode te overbruggen. Tegelijkertijd is het wel mogelijk dat iemand die zijn/haar huur niet betaalt op den duur uit huis wordt gezet. Als CDA willen we dat dit alleen gebeurt in onhoudbare situaties en dat huurders wel worden bijgestaan als er sprake is van onrecht (bijvoorbeeld door het Huurteam), maar vervolgens ook om passende huisvesting te vinden. Utrecht heeft ook voor kwetsbare doelgroepen het “beschut” wonen, waar mensen een veilige thuisplek hebben om vanuit daar weer te werken aan een nieuw perspectief.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. Meer betaalbare woningen voor verschillende typen huishoudens: bijbouwen in verschillende prijsklassen en groottes.
  2. Ouderenhuisvesting in de buurt en met goede voorzieningen dichtbij.
  3. We waarderen het werk van de woningbouwcorporaties en vinden het belangrijk dat de gemeente met hen blijft samenwerken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij het toewijzingsbeleid en waar mogelijk het verlagen van de huurkosten, maar ook de verduurzaming van woningen.
  4. Het CDA wil dat de gemeente particuliere eigenaren ondersteunt en begeleidt in het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld door hulp te bieden aan VvE’s die plannen voor verduurzaming maken.
  5. Tijdelijke/flexibele huisvestingsoplossingen voor studenten. 
  6. Woningcorporaties moeten met de opbrengsten van de verkoop van sociale huurwoningen deze ook elders in Utrecht terugbouwen. Starters moeten een eerlijke kans krijgen op de woningmarkt. 
  7. Onder andere de gemeente moet helpen met schuldsanering en vangnetten als het gaat om huurachterstanden. Personen mogen alleen uit huis worden gezet als er sprake is van een onhoudbare situatie. Als er sprake is van onrecht moeten de huurders worden bijgestaan.

Wat heeft het CDA al bereikt?

  • Meer middeldure huurwoningen voor gezinnen en starters dankzij Actieplan Middenhuur na motie CDA Utrecht. Lees hier meer!
  • Studenten kunnen weer veilig wonen in pand Gloriantdreef. Lees hier meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.