Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen en een mix van type huishoudens

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. We groeien van 350.000 inwoners nu, naar 430.000 in 2040! Onze gemeente is een populaire plek om te wonen. Daarom is de vraag naar woningen enorm, en blijven de huizenprijzen stijgen. Het CDA wil dat de gemeente zich inzet voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor verschillende typen huishoudens. Denk daarbij aan de mix van woningen voor studenten, gezinnen en ouderen.

Dat vraagt om het bijbouwen van nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en groottes. Zo willen we voorkomen dat ‘verkamering’ plaatsvindt, waardoor alleen kleine, dure appartementen en studio’s in de stad de boventoon voeren.

Daarbij willen we wel voorkomen dat doordat er te veel huizen in bestaande wijken bijgebouwd worden (bekend als de binnenstedelijke verdichting) de leefbaarheid onder druk komt te staan: wij kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit! De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen door duidelijke regels te stellen en goede afspraken te maken met ontwikkelaars. Het CDA wil dus niet alleen ín de stad bouwen, zoals hoogbouw bij Utrecht Centraal, maar ook aan de randen van de stad (denk aan polder Rijnenburg).

Middenhuur

Veel mensen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen de hoge prijzen in de vrije sector moeilijk betalen. Zij vallen dus tussen wal en schip. Wij zijn daarom van mening dat het verstandig is om vooral het middensegment uit te breiden. Dit kan zowel middenhuur zijn (tussen de 737 euro en 966 euro), als betaalbare koop (tot zo’n 300.000 euro). Hiermee voorkomen we dat sociale huurwoningen bezet worden gehouden door mensen die daarvoor eigenlijk te veel verdienen, zodat sociale huurwoningen echt bewoond worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn.

Samen verantwoordelijk

We waarderen het werk van de woningbouwcorporaties en vinden het belangrijk dat de gemeente met hen blijft samenwerken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij het toewijzingsbeleid en waar mogelijk het verlagen van de huurkosten, maar ook de verduurzaming van woningen.

Het verduurzamen van woningen is ook nodig bij de huizen in particulier bezit. Denk aan het gebruik van zonnepanelen en betere isolatie. Het CDA wil dat de gemeente particuliere eigenaren hierin ondersteunt en begeleidt, bijvoorbeeld door hulp te bieden aan VvE’s die plannen voor verduurzaming maken.

Studentenhuisvesting

In Utrecht wonen veel studenten. Het CDA blijft zich daarom inzetten voor betaalbare, veilige en kwalitatief goede studentenkamers. Zo hebben we in de afgelopen jaren met succes gestreden tegen huisjesmelkers.

Gelet op de hoge kamernood die er nu is, geloven wij erin dat ook tijdelijke huisvesting op korte termijn een oplossing kan zijn. Er zijn diverse flexibele woonconcepten beschikbaar op de markt. De eerste projecten worden momenteel al ontwikkeld, onder andere op de Uithof/Utrecht Science Park. Ook het ombouwen van bijvoorbeeld kantoren naar woningen kan helpen om het aanbod te vergroten. We zijn blij om te zien dat ook de Universiteit Utrecht haar verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor meer en betere studentenhuisvesting. Samen maken we de stad!

Ouderenhuisvesting

We moeten ook goed nadenken over woningen voor ouderen. Onze inwoners op leeftijd willen vaak graag in hun eigen buurt blijven wonen en/of samen wonen met anderen die een vergelijkbare leefsituatie hebben. Er zijn verschillende initiatieven in de stad ontstaan die dit mogelijk maken. Wij willen ervoor zorgen dat deze woningen goed toegankelijk zijn en dat voorzieningen zoals een supermarkt en huisarts in de directe omgeving aanwezig zijn. Ook willen we dat de bewoners verbonden blijven met de samenleving, zodat we eenzaamheid tegengaan. Zo behouden we de kwaliteit van leven.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. Meer betaalbare woningen voor verschillende typen huishoudens: bijbouwen in verschillende prijsklassen en groottes.
  2. Ouderenhuisvesting in de buurt en met goede voorzieningen dichtbij.
  3. Samenwerken met woningcorporaties op het gebied van het verduurzamen van woningen. Ondersteuning bieden aan particulieren die hun huis willen verduurzamen.
  4. Tijdelijke/flexibele huisvestingsoplossingen voor studenten.

Wat heeft het CDA al bereikt?

  • Meer middeldure huurwoningen voor gezinnen en starters dankzij Actieplan Middenhuur na motie CDA Utrecht. Lees hier meer!
  • Studenten kunnen weer veilig wonen in pand Gloriantdreef. Lees hier meer!

Bert-Jan Brussaard over wonen:

De afgelopen vier jaar heeft ons raadslid Bert-Jan Brussaard zich met name ingezet op het gebied van wonen. In dit filmpje vertelt hij waar hij zich de komende vier jaar voor in wil zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.