Studenten

Studenten horen bij Utrecht. Daar zijn we trots op. Studenten zorgen voor gezelligheid en levendigheid. Zo kent Utrecht een mooi verenigingsleven, waar veel studenten met elkaar optrekken en vriendschappen voor het leven opbouwen. Bovendien zijn veel studenten actief betrokken bij de Utrechtse samenleving, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of door het opzetten van mooie initiatieven.

Het is belangrijk dat we deze positieve invloed van het Utrechtse studentenleven vasthouden en ondersteunen.

  • Op het moment kan het erg lastig zijn om aan een kamer te komen. Het CDA wil daarom meer passende en betaalbare studentenwoningen op locaties die voor studenten aantrekkelijk zijn.
  • Hiervoor moeten we onder andere huisjesmelkers keihard aanpakken.
  • Door meer studentenwoningen op één plek bij elkaar te brengen, kunnen er ook passende voorzieningen in de buurt komen. Vooral op De Uithof (Utrecht Science Park) is die schaalsprong mogelijk. Het CDA wil daar meer horeca, meer winkels en meer levendigheid, zodat er een echte gemeenschap ontstaat.
  • Het CDA waardeert ook de ‘traditionele studentenhuizen’. Een gedeelde woning drukt de huurprijzen en zorgt voor belangrijke sociale contacten. Wij willen daar geen onnodige drempels voor opwerpen, maar wel de overlast voorkomen die soms met studentenhuizen gepaard gaat.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. Wij willen zorgen voor passende en betaalbare studentenwoningen.
  2. Wij zetten ons in voor meer verbinding in de samenleving. Het CDA staat daarom pal voor organisaties die zorgen voor verbinding, zoals studentenverenigingen, sportclubs en geloofsgemeenschappen.
  3. We moeten studenten(organisaties) die een positieve bijdrage aan Utrecht willen leveren daar goed in ondersteunen, zodat zij geen onnodige hindernissen tegenkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.