Studenten

Studenten horen bij Utrecht. Daar zijn we trots op. Studenten zorgen voor gezelligheid en levendigheid. Zo kent Utrecht een mooi verenigingsleven, waar veel studenten met elkaar optrekken en vriendschappen voor het leven opbouwen. Bovendien zijn veel studenten actief betrokken bij de Utrechtse samenleving, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of door het opzetten van mooie initiatieven. 

De gemeente moet meer samenwerken met de universiteit, buurteams, en studentenorganisaties zoals studentenverenigingen en studieverenigingen om het (mentale/psychische) welzijn van studenten goed in de gaten te houden en om studenten die dat nodig hebben hulp te bieden. Veel studenten studeren en wonen op de Uithof (Utrecht Science Park). De Uithof ontwikkelt zich steeds meer tot een volwaardige wijk waar studenten niet alleen kunnen wonen en studeren, maar ook uitgaan en elkaar ontmoeten. Het CDA Utrecht is een groot voorstander van het verder benutten van de mogelijkheden van de Uithof/ Utrecht Science Park en het bouwen van meer studentenwoningen dichtbij de universiteitsgebouwen. Om de Uithof echt tot een volwaardige studentenwijk te laten uitgroeien is het noodzakelijk dat de gemeente investeert in een uitgebreider aanbod aan winkels, diensten en (nacht)horeca. Ook studenteninitiatieven zoals het heropenen van de voormalige ‘studentenkeet’ op de Uithof krijgt onze steun. 

Studentenhuisvesting

Veel studenten hebben moeite met het vinden van een fatsoenlijke en betaalbare studentenkamer. Er moet daarom in Utrecht snel meer en betere studentenhuisvesting ontwikkeld worden. Wij pleiten daarom voor nieuwe clusters studentenhuisvesting, naar het voorbeeld van de studentencomplexen aan de Ina Boudier-Bakkerlaan en het Tuindorp-West Complex. De huurprijzen van studentenkamers stijgen sterk en huisjesmelkers maken misbruik van de krappe woningmarkt om studenten uit te buiten. Het CDA Utrecht wil dat studenten gewezen worden op hun rechten als huurder en op het bestaan van het gemeentelijke Huurteam en de huurcommissie. De wettelijke positie van huurders is sterk, maar dit moet meer bekendheid krijgen bij de studenten. Huurders hebben deze steun nodig omdat zij vaak niet alleen een juridische procedure tegen hun huisbaas durven te voeren. Studenten die in panden van huisjesmelkers wonen, hebben voortdurend te maken met intimidatie, achterstallig onderhoud en te hoge huren. Het CDA wil een keiharde aanpak van huisjesmelkers en alle juridische mogelijkheden benutten om huisjesmelkers uit Utrecht te laten verdwijnen.

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. Wij willen zorgen voor passende en betaalbare studentenwoningen.
  2. Het CDA Utrecht is een groot voorstander van het verder benutten van de mogelijkheden van de Uithof/ Utrecht Science Park en het bouwen van meer studentenwoningen dichtbij de universiteitsgebouwen.
  3. Om de Uithof echt tot een volwaardige studentenwijk te laten uitgroeien is het noodzakelijk dat de gemeente investeert in een uitgebreider aanbod aan winkels, diensten en (nacht)horeca. Ook studenteninitiatieven zoals het heropenen van de voormalige ‘studentenkeet’ op de Uithof krijgt onze steun.
  4. Wij zetten ons in voor meer verbinding in de samenleving. Het CDA staat daarom pal voor organisaties die zorgen voor verbinding, zoals studentenverenigingen, sportclubs en geloofsgemeenschappen.
  5. Er moet in Utrecht snel meer en betere studentenhuisvesting ontwikkeld worden. Wij pleiten daarom voor nieuwe clusters studentenhuisvesting, naar het voorbeeld van de studentencomplexen aan de Ina Boudier-Bakkerlaan en het Tuindorp-West Complex.
  6. Studenten die in panden van huisjesmelkers wonen, hebben voortdurend te maken met intimidatie, achterstallig onderhoud en te hoge huren. Het CDA wil een keiharde aanpak van huisjesmelkers en alle juridische mogelijkheden benutten om huisjesmelkers uit Utrecht te laten verdwijnen.
  7. We moeten studenten(organisaties) die een positieve bijdrage aan Utrecht willen leveren daar goed in ondersteunen, zodat zij geen onnodige hindernissen tegenkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.