29 september 2020

Aanvullende voorwaarden CDA-UH raadsvoorstel 'Verkoop Vastgoed'

De communicatie richting de besturen van deze maatschappelijke en culturele organisaties over de verkoop van de gebouwen en gronden is niet altijd goed verlopen. Heldere communicatie vooraf richting betrokkenen bij bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente blijft van groot belang en kan en moet beter.

Verkoop gebouwen aan verenigingen en stichtingen
Verschillende maatschappelijke en culturele organisaties zijn verontrust dat hun gebouw of de grond eronder aan commerciële partijen verkocht gaat worden. Het gevolg kan zijn dat zij de huur niet meer kunnen betalen of dat de nieuwe eigenaar andere voorwaarden gaat stellen aan het gebruik van het gebouw.

CDA-UH standpunt
Het CDA-UH wil dat de grond onder gebouwen van verenigingen en stichtingen (zoals Scouting, Harmonie, Dorpshuis) alleen kan worden verkocht aan de vereniging of stichting die ook het gebouw bezit, dus niet aan een (commerciële) derde partij. En indien de grond en gebouw beiden in het bezit zijn van de gemeente, dit voorlopig alleen aan te bieden aan de vereniging of stichting die hiervan gebruik maakt.

Coronacrisis effecten
Daarnaast heeft de coronacrisis een stevige impact op de financiële situatie en stabiliteit op lange termijn van de huidige gebruikers van het maatschappelijke of culturele vastgoed waardoor zij, op dit moment, niet in staat zijn het vastgoed zelf te verwerven maar dat misschien op termijn wel zouden willen.

Natuur blijft natuur
Het CDA-UH wil natuur, groen en bosgebieden alleen verkopen aan organisaties die gespecialiseerd zijn in het beheer van natuur, groen, bos en/of grote terreinen en dan alleen als de huidige bestemming, inclusief (gedoog) hondenlosloopgebied en toegankelijkheid gewaarborgd blijven. Denk aan de ‘Koeheuvels’ in Maarn en het IJskelderbos in Doorn.

Motie “Aanvullende voorwaarden”
Daarom zal het CDA de volgende motie “Aanvullende voorwaarden” indienen op de raadsvergadering van donderdag 8 oktober 2020 om het voorstel zodoende aan te passen. Deze kunt u hier (PDF) downloaden

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meepraten, neem dan contact met mij op via: https://www.facebook.com/peterkranenburg.nl

Peter Kranenburg
Fractievoorzitter CDA-UH

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.