11 februari 2023

Bouwplan politie: Dit Nooit Weer

Bouwplan politie: Dit Nooit Weer

Al vanaf het begin van de planvorming van de Politie om een nieuw kantoor te bouwen op sportpark De Woerd in Driebergen waarschuwde het CDA voor de kansloosheid ervan. Je bouwt niet op buurmans grond en al helemaal niet als je geen alternatieve locatie kan bieden aan de sport en de verenigingen. Het CDA heeft de gevoelens van onrust en bezorgdheid bij de sportclubs, verenigingen, omwonenden en betrokkenen in Driebergen vernomen en ervaren. Wij hebben daar begrip voor en hebben met jullie meegevoeld. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 februari gelukkig onze motie in meerderheid aangenomen die aangeeft dat we de gang van zaken betreuren en het college opdragen om volgende keer de regie op dit soort grote bouwplannen te nemen (en niet over te laten aan de initiatiefnemer).

Peter Kranenburg
Raadslid CDA Utrechtse Heuvelrug uit Doorn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.