22 maart 2024

CDA blij met Nieuw minimabeleid: ‘Samen Vooruit’

Nieuw minimabeleid: ‘Samen Vooruit’

In de raadsvergadering van 21 maart is de beleidsnota ‘Samen Vooruit’ vastgesteld. Wij als CDA vinden het belangrijk dat de gemeente echt de ambitie heeft om mensen, waar dat mogelijk is, uit hun situatie te helpen, door dichtbij inwoners te kijken wat er nodig is en door maatwerk te leveren. Daarmee kijken we ook daadwerkelijk om naar elkaar.

Dit nieuwe minimabeleid is tot stand gekomen met behulp van informatie vanuit een onafhankelijk adviesbureau dat onderzoek heeft gedaan naar de bekendheid, toegankelijkheid, het aanbod en het effect van de huidige minimaregelingen in onze gemeente.
Hiervoor zijn ervaringsdeskundigen, professionals en vrijwilligers geraadpleegd. Uit het onderzoek is gebleken dat het bestaande aanbod van regelingen en de hulpverlening die nu geboden wordt over het algemeen goed werkt.
Door de minimaregelingen hebben mensen wat meer financiële ruimte en minder geldstress, maar ook kan er een gevoel van afhankelijk, onkunde en schaamte ontstaan.

Bereikbaarheid voor aanvragen
Het is nog wel steeds een probleem om de mensen die het nodig hebben te bereiken. Bekendheid geven aan minimaregelingen heeft daarom blijvende aandacht nodig. Daarnaast is ook de toegankelijkheid een grote uitdaging omdat het ingewikkeld blijft om regelingen aan te vragen. Omdat de aanvragen ook nog op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld bij het Rijk, de Belastingdienst of bij de gemeente gedaan moeten worden, wordt het nog ingewikkelder.

Grip op Geld
De financiële inloop ‘Grip op Geld’ (in Doorn, Driebergen en Amerongen) is hierbij heel waardevol. Inwoners voelen zich gezien en gehoord en krijgen direct deskundige hulp bij het aanvragen van regelingen. Naast de professionals zijn er veel vrijwilligers actief en het is geweldig hoe zij dagelijks betrokken zijn om inwoners ondersteuning te bieden. Veel organisaties zijn op dit gebied actief: de Voedselbank, de diaconieën, de Eurowinkel, Humanitas, Schuldhulpmaatje en Sociaal Raadslieden. Door goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers en steeds betere communicatie richting inwoners, in begrijpelijke taal, hopen we dat mensen beter bereikt worden, zodat verborgen armoede niet meer voor hoeft te komen.

Dit vraagt ook iets van ons. De SGP kwam met het voorstel om in dit kader ook een oproep te doen om naar elkaar om te zien. Dit gaat uiteraard niet alleen over iemands financiële situatie, maar wij als CDA steunen deze oproep van harte.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.