21 april 2023

CDA fractie Utrechtse Heuvelrug ongerust over bosbrandgevaar Leersum

PERSBERICHT
CDA fractie Utrechtse Heuvelrug ongerust over bosbrandgevaar bij o.a. Breedeveen in Leersum

  • Vraagt om breed overleg over alle bossen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug      -

De CDA fractie van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug heeft in de raadsvergadering van gisteren, (20 april) gevraagd om een brede discussie over de brandveiligheid in de bossen. Directe aanleiding was het signaal dat de Brandweer van Leersum niet meer de bossen aan het Breedeveen ingaat bij een bosbrand. Het Breedeveen is het bosgebied tussen Maarsbergseweg, De Utrechtse Baan en de Heulweg en wordt beheerd door de stichting Utrechts Landschap.  Het Utrechts Landschap heeft besloten na de valwind de bossen op het Breedeveen te laten in de huidige toestand (met omgewaaide bomen die hangen tegen andere bomen aan en ander los hout). De situatie maakt dat het bosgedeelte niet meer toegankelijk is voor de brandweer omdat toegangswegen zijn gebarricadeerd en dat bij een brand de ontwortelde bomen, die kris kras door het bos liggen en hangen, en het andere losse hout in de bomen en op de grond een dusdanige onveilige situatie creëert dat er een levensgevaarlijk risico is voor de brandweermensen. Het risico dat een brand via kruinbranden en vliegvuur, overslaat op andere bosgedeelten, onder andere langs de bebouwing aan de Maarsbergse weg en tegen de dorpskern aan, is dan niet denkbeeldig.

De CDA fractie vindt dit een onacceptabele situatie, heeft gevraagd om actie van de burgemeester, en wil met het oog op het mogelijk opnieuw droge zomerseizoen zo snel mogelijk een breed overleg waarin de gemeenteraad met de brandweerpostcommandanten, specialisten, Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap de gehele situatie in de bossen rond de gemeente doorneemt, mogelijke risico’s bespreekt en bekijkt welke maatregelen genomen moeten worden.

Verdere heeft de CDA fractie gevraagd om uit te zoeken hoe een particuliere stichting als het Utrechts Landschap bestuursrechtelijk gedwongen kan worden tot een ander, meer brandveilig onderhoud, van de bossen.  De stichting ontvangt publiek geld van de provincie voor onderhoud van de onder hen ressorterende bossen maar dat houdt in de ogen van het CDA tevens in dat dit onderhoud niet ten koste mag gaan van de veiligheid van de inwoners.  

Burgemeester Naafs heeft toegezegd de onwenselijke situatie aan het Breedeveen in Leersum nogmaals te bespreken met het Utrechts Landschap en ook zijn volledige medewerking te verlenen aan de brede discussie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie : Werner van Katwijk – CDA raadslid en woordvoerder  06 233 660 32

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.