02 maart 2022

Marina Roelofsen #1: Behoud de groene kracht van het Henschotermeer!

Behoud de groene kracht van het Henschotermeer!

Het gedoe rondom het natuurgebied Henschotermeer moet ophouden. De vercommercialisering in het gebied stuit al jaren op verzet. En terecht wat het CDA betreft. De charme van het kleinschalige en natuurrijke recreatiegebied moet op haar waarde worden ingeschat en worden gewaarborgd voor onze inwoners.

Het CDA heeft zich altijd afgezet tegen deze ontwikkeling. De ellende begon met het opheffen van het recreatieschap door de buurgemeenten en de Provincie. De kosten waren hun te hoog. De gemeente Utrechtse Heuvelrug was hiertegen en zag er wel de waarde van in, maar had het nakijken.

Allerlei pogingen zijn er daarna gedaan om de vrije toegang en de natuur te behouden met steun en inzet van het CDA. Er werden samenwerkingsafspraken gemaakt met Landgoed den Treek. Er werd een ontwikkelkader opgesteld. Maar het resultaat, tot op heden, een afgezet gebied waar je tegen betaling op mag, met groteske ontwikkelplannen.

"Tijden zijn veranderd. Natuurlijk is onze groene gemeente aantrekkelijk voor toeristen en recreanten. Dat wordt alleen maar meer. Het CDA zet zich in om het evenwicht te behouden tussen natuurbehoud, leefbaarheid voor inwoners, het in standhouden van een voldoende en gevarieerde winkelaanbod en ontspanning. Die balans is nu zoek bij het Henschotermeer".

Met “tegen zijn en boe roepen” los je niets op. Het CDA zet zich graag in voor duurzaam en toekomstgerichte oplossingen. Nu wil het feit dat de Provincie, gemeenten, landgoedeigenaren en natuurorganisaties samen het Pact Groen Groeit Mee hebben ondertekend. Samen zetten zij zich in voor het versterken van de groene leefomgeving. Het CDA pleit ervoor dat het Henschotermeer wordt opgenomen als pilotproject in dit nieuwe Provinciale programma. Een mooie stap naar een nieuwe tekentafel met oog voor de charme van het gebied zodat iedereen hiervan kan blijven genieten.

Marina Roelofsen #1
Lijsttrekker CDA Utrechtse Heuvelrug

Heeft u vragen, stuur dan u reactie naar: marinaroelofsen.cda@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.