30 september 2022

CDA: 'Ook verkeersveiligheid voor nieuwe woningen Sportlaan in Driebergen'

Nieuwe woningen aan de Sportlaan in Driebergen
In de raadsvergadering van september 2022 is het bestemmingsplan ‘Sportlaan 67, Driebergen-Rijsenburg’ vastgesteld voor de bouw van 44 woningen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat hierbij ook de verkeersveiligheid moet worden aangepakt.

De CDA-fractie zet zich in voor meer betaalbare woningen in de gemeente, ook in Driebergen. We zijn dan ook blij met dit plan, dat bijdraagt aan de oplossing van het grote woningtekort. Van de 44 woningen wordt 73% (= 32 woningen) in het sociaal en middensegment gebouwd.

Verkeersveiligheid
Tijdens de bespreking van het plan kwam de verkeersveiligheid en de parkeerdruk op de Sportlaan ter sprake. De bewoners van de Sportlaan maken zich terecht zorgen over de toenemende verkeersdruk. De Sportlaan is een smalle doodlopende weg, waar aan twee kanten langs de weg wordt geparkeerd. Dit kan onveilige situaties opleveren, vooral voor spelende kinderen.
Het CDA en andere raadsfracties hebben aangegeven dat met de vaststelling van het woningbouwplan, ook de veiligheid van de Sportlaan, de Olympia en de aansluiting op de Arnhemsebovenweg meegenomen moeten worden. De raad heeft hiervoor voorstellen aangenomen.

Woonerf
De hoofdontsluiting van de wijk krijgt de vorm van een rondweg waardoor het probleem van kerend verkeer op de Sportlaan afneemt. Er komen 13 extra parkeerplaatsen op het achterste gedeelte van de Sportlaan. Het CDA wil van de Sportlaan een veilig woonerf maken. Met het aanpassen van de bestrating wordt de uitstraling van de straat veranderd en daarmee de manier waarop er gereden en geparkeerd wordt. Dit vraagt natuurlijk ook wat van de bewoners, zoals: niet voor de deur parkeren als dit niet veilig kan, even een stukje lopen naar de auto of wat vaker de fiets pakken.

Groen
Het bestaande groen en de bosrijke omgeving zijn als uitgangspunt genomen voor het nieuwe woongebied. Er wordt een geleidelijke overgang naar het bos gemaakt. Er komt een groenzone die doorloopt langs de Sportlaan tot aan het bos. Bestaande bomen blijven, waar het kan, staan.

Vervolg
Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de locatie voor ontwikkeling verkocht. Het plan zal dan verder door derden uitgevoerd worden.

Lees ook: https://www.heuvelrug.nl/driebergen-rijsenburg-sportlaan-67-voormalige-gemeentewerf

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA-Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.